عنوانرمان نویسی در 90 روز

نویسندهآلن وات

ناشرمروارید

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک3ـ042ـ324ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۳۰

عنوانسلامت در شاهنامه: بررسی ابعاد چهارگانۀ سلامت از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی (WHO) در شاهنامۀ فردوسی

نویسندهامیرحسین الهیاری با مقدمه دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن

ناشرمولی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۲

شابک5ـ163ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۶۰

عنوانسلام بر حیدربابا: ترجمۀ حیدربابای شهریار به شعر فارسی

نویسندهامیرحسین الهیاری

ناشرمولی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۲

شابک9ـ165ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۶۴

عنوانملامتیان و صوفیان و جوانمردان

نویسندهابوعبدالرحمان سلمی

ناشرعرفان

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ68ـ6580ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۰

عنوانزخمی به او بزن عمیق‌تر از انزوا: پژوهشی دربارۀ اثرپذیری شاملو از شاعران معاصر فرانسه

نویسندهاویس محمدی

ناشرفصل پنجم

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک3ـ839ـ304ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۴۲

عنواننگاهی به جغرافیای تاریخی

نویسندهاشرف‌السادات باقری

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک9ـ2086ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۵۴

عنوانخادمین عصر قاجار: نگاهی به اصلاحات، تحولات و مدرن‌سازی ایران؛ از عباس‌میرزا تا علی‌اکبر دهخدا

نویسندهمحمد قلندرآبادی

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۴۴۰

شابک3ـ382ـ246ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۱۰

عنوانتداوم نقوش ساسانی در نگارگری مکتب شیراز

نویسندهسمیه چراغعلی‌گل

ناشرچاو

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک5ـ77ـ2554ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۶۰

عنوانتأثیر هخامنشیان در دریای سیاه: تعامل قدرت‌ها

نویسندهگروهی از نویسندگان به اهتمام ینس نیلینگ و الن رم

ناشرسمت

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک8ـ2543ـ02ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۵۰+۶

عنوانتصحیح متون: اصول و منابع

نویسندهعلی صفری آق‌قلعه

ناشرسمت

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک5ـ2544ـ02ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۴۸+۸

عنواناز آینه تا خشت: 100 سال زندگی ابراهیم گلستان

نویسندهمحمدرضا رهبریان

ناشربرج

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۷۵۰

شابک4ـ33ـ5696ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۴۰

عنوانمن رؤیا و امید بردگانم: گزیدۀ شعرهای مایا آنجلو

نویسندهمایا آنجلو

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ1008ـ01ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۵۰

عنوانابزارهای کمدی‌نویسی: مسئلۀ جدی بانمک‌بودن

نویسندهاستیو کاپلان

ناشرگیلگمش

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ26ـ7858ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۴۱

عنوانسفرنامۀ بهمئی و لشکرکشی به طیبی (گزارشی از تحولات کهگیلویه و بختیاری در جنگ اول جهانی 1916 ـ 1918)

نویسندهکپتین ادوارد ویلیام چارلز نوئل، کپتین ای.جی.بی. پیل

ناشرنامک

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک9ـ031ـ6670ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۸۴

عنوانحقیقت و وجود

نویسندهژان پل سارتر به کوشش آرلت الکایم سارتر

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک7ـ0421ـ04ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۳۴

عنوانانسان شناسی عرفانی؛ با تأکید بر آموزه‌های امام علی (ع)

نویسندهفلور ولی‌پور چهارده‌چریک

ناشرخانۀ اندیشۀ رحل (رهپویان اندیشه)

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپقم

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ34ـ9848ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۲۰

عنوانآرامش در طوفان: زندگی و زمانۀ مقصود فراستخواه

نویسندهبه روایت مریم برادران

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک9ـ080ـ290ـ622ـ978

تعداد صفحات۶۰۵