۵۷۶۱ نتیجه

عنوانتافتۀ جدابافته: روایتی از ترمه‌های سلطنتی ایران و شامل کشمیر

نویسندهآرزو اسکندری

ناشرکتابسرای میردشتی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ77ـ7562ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۴۷

عنوانزیورهای ایرانی: روایتی از جواهرات سلطنتی و زیورآلات ایرانی

نویسندهآرزو اسکندری

ناشرکتابسرای میردشتی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ18ـ5820ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۶۲

عنواناز بته تا جقه: روایتی از سیر تکامل نقش‌مایۀ بته‌جقه

نویسندهآرزو اسکندری

ناشرکتابسرای میردشتی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ57ـ7562ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۲۲

عنوانبیاضی از مکاتیب عصر صفوی

نویسندهبه کوشش: سیدسعید میرمحمدصادق

ناشربنیاد موقوفات دکتر افشار با همکاری نشر سخن

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک6ـ40ـ7706ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۷۸

عنوانبستان الناظرین فی معرفة ائمة الهادین: «اربعین حدیث» در شناخت امامان و عقاید شیعه

نویسندهمحمدیوسف بیک «ناجی»

ناشرمورخ

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپقم

تیراژ۵۰

شابک9ـ88ـ6300ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۲۳

عنواننیایش مهر در ایران (بر پایۀ کاوش‌های باستان‌شناسی در مهرکده‌های دشتستان ـ برازجان)

نویسندهاسماعیل یغمایی

ناشردادکین

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک1ـ7ـ98339ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۵۱

عنوانسفرنامۀ عتبات: از اصفهان تا کربلا (1330 قمری)

نویسندهیکی از همراهان میرزا محمدعلی کلباسی

ناشرمورخ

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپقم

تیراژ۵۰

شابک6ـ89ـ6300ـ622ـ978

تعداد صفحات۸۷

عنوانترجمه و شرح العبادلة (دو جلد)

نویسندهمحیی‌الدین ابن‌عربی

ناشرسلوک ما

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ7ـ95324ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۲۰۰

عنوانرسالة الغفران: کتاب بخشش

نویسندهابوالعلاء معری

ناشرشفیعی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک7ـ09ـ5926ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۵۴

عنوانکفش سرخ خلیفه: فن بیان و مسئلۀ منابع در تاریخ اجتماعی

نویسندهابراهیم موسی‌پور شبلی

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک0ـ45ـ5273ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۷۳

عنوانکامو و سارتر: داستان یک دوستی و جدالی که به آن پایان داد

نویسندهرونالد آرونسون

ناشرمهرگان خرد

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰÷

شابک7ـ43ـ7678ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۳۱

عنوانتعقیب و آزار و هنر نوشتن

نویسندهلئو اشتراوس

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک8ـ0482ـ04ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۷۱

عنوانصد افسانه: برگزیده‌ای از افسانه‌های کهن یونانی ـ لاتینی

نویسندهبرگردان به نظم و نثر: جلال خالقی مطلق

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5ـ094ـ260ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۲۴

عنوانتهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق

نویسندهاحمد بن محمد ابن‌مسکویه

ناشرخانه اندیشه زحل

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپقم

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ36ـ9878ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۷۰

عنوانمکران: بلوچ‌های ایران از نگاهی دیگر با تأکید بر ساخت‌های مذهبی، تاریخی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگ عامه

نویسندهیاسین قاسمی‌بجد

ناشرپل

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ470ـ233ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۳۵

عنوانوزن در موسیقی ایران

نویسندهفرهاد فخرالدینی

ناشرمعین

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۲۰

شابک6ـ281ـ165ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۱۴

عنوانتفسیر گنوسی از نامه‌های پولس

نویسندهالین پیگلز

ناشرلوگوس

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ95ـ7825ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۲۱

عنوانمالکیت و بهره‌بردای از زمین‌های کشاورزی در بزمین‌آباد: نگاهی به تحولات یکصدسالۀ مالکیت و بهره‌برداری از زمین‌های کشاورزی در یک روستای مازندران

نویسندهرجبعلی مختارپور

ناشرفرهنگیان

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ78ـ5558ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۲۶