ناشر: جامی

۲۰ نتیجه

عنوانیونگ، آیین بودا و تجسد سوفیا

نویسندههانری کربن

ناشرجامی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ335ـ176ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۴۰

عنوانامیرارسلان (متن کامل)

نویسندهمحمدعلی نقیب الممالک

ناشرجامی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک8ـ233ـ176ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۲۸

عنواننخستین کنجکاوی خرد: پژوهشی در اساطیر شامات و میان‌رودان

نویسندهفراس سوّاح

ناشرجامی

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ271ـ176ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۱۸

عنوانپنجره‌هایی به باغ پربار شعر و ادب فارسی

نویسندهحسن گل‌محمدی

ناشرجامی

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۵۰

شابک0ـ239ـ176ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۱۲

عنوانخسرو انوشیروان: نوآوری‌ها و هشدارها

نویسندهشیرین بیانی (اسلامی ندوشن)

ناشرجامی

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک0ـ226ـ176ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۶

عنوانحافظ و جام جهان‌نما؛ همراه با یازده مقاله

نویسندهشیرین بیانی (اسلامی ندوشن)

ناشرجامی

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک7ـ131ـ176ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۹۲

عنواننقش خیال؛ اندیشه‌های ابن عربی در باب خیال

نویسندهمحمود محمودالغراب

ناشرجامی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک5ـ122ـ176ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۷۲

عنوانجهان اسطوره‌ها

نویسندهرابرت گریوز و دیگران

ناشرجامی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ111ـ176ـ600ـ978

تعداد صفحات۷۲۰

عنوانصلیب و صلابت: داستان زندگانی حلاج

نویسندهیحیی یثربی

ناشرجامی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

شابک8ـ118ـ176ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۸۰

عنوانفهرست توصیفی گنجینه دست‌نویس‌های پهلوی و پژوهش‌های ایرانی

نویسندهمینا کامبین

ناشرجامی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ120ـ176ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵۲

عنوانسیر و طیر از ملک تا ملکوت: ترچمۀ منارات السائرین نجم‌الدین رازی

نویسندهنجم‌الدین رازی

ناشرجامی

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ032ـ176ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۷۶

عنوانآداب السلوک و شرح اسماء الحسنی (ترجمۀ سه رسالۀ عرفانی)

نویسندهابوالقاسم قشیری نیشابوری

ناشرجامی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۸۰۰

شابک 0ـ073ـ176ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۵۲

عنوانجوانی زیباست و داستان‌های دیگر

نویسندههرمان هسه

ناشرجامی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0_040_176_600_978

تعداد صفحات۱۹۲

عنوانپرنیان هفت‌رنگ: تحلیلی از زندگی و شعر فرخی سیستانی با گزیدۀ اشعار

نویسندهنصرالله امامی

ناشرجامی

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ دهم)

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک7_63_5620_964_978

تعداد صفحات۲۴۶

عنوانتاریخ و تحولات ادبیات معاصر فارسی (نظم و نثر)

نویسندهبزرگ علوی

ناشرجامی

تاریخ چاپ۱۳۸۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک06_2575_964

عنوانافسانه‌های کهن ایرانی (قصه‌های صبحی)

نویسنده فضل‌الله مهتدی (صبحی)

ناشرجامی

تاریخ چاپ۱۳۸۹ (چاپ پنجم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5_25_5620_964_978

عنواناخبار حلّاج: در سیرت حسین ابن منصور حلّاج

نویسندهلوئی ماسینیون و پال کراوس

ناشرجامی

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

شابک2_024_176_600_978

عنوانمصائب حلّاج

نویسندهلوئی ماسینیون

ناشرجامی

تاریخ چاپ۱۳۹۰ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک978-964-7468-40-4