ناشر: مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی، مرکز پژوهش های ایرانی و اسلامی

۲ نتیجه

عنوانارتهه شاستره: سیاست‌نامه‌ای از هند باستان، بررسی موضوعی و زبانی

نویسندهکاوتیلیه

ناشرمرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی، مرکز پژوهش های ایرانی و اسلامی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک1ـ9ـ94946ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۲۸

عنوانمجموعه مقالات پنجمین همایش بین‌المللی زبان‌ها و گویش‌های ایران (گذشته و حال)

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش محمود جعفری دهقی

ناشرمرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی، مرکز پژوهش های ایرانی و اسلامی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک5ـ00ـ5510ـ622ـ978

تعداد صفحات۵۲۰