عنوانمقدمه ای بر مبانی نظری ترجمه

نویسندهمحمدصالح صنعتی‌فر، سیدشجاع نی‌نوا با پیش‌گفتاری از فرزانه فرحزاد

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰

شابک4ـ472ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۳۲

عنوانمردی که ایران را از یاد نبرد؛ جشن‌نامۀ استاد محمدعلی اسلامی ندوشن

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش محمدجواد حق‌شناس

ناشربامداد نو

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ18ـ6637ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۰۴

عنوانفکرتی از عقل کل: تفسیر موضوعی مثنوی مولانا با رویکرد فلسفی

نویسندهداود صدیقی

ناشرنقد فرهنگ

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ53ـ6682ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۰۶

عنوانحماسۀ ملی ایران

نویسندهتئودور نولدکه

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2ـ81ـ7028ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۳۳

عنوانآیین گنوسی و عرفان اسلامی

نویسندهفرشته جعفری

ناشرعطائی

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک2ـ313750ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۴۰

عنوانتحول در آداب کتابت و ترسل

نویسندهعمادالدین شیخ‌الحکمایی، محیا شعیبی عمرانی

ناشربنیاد موقوفات دکتر افشار با همکاری نشر سخن

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک2ـ58ـ6441ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۰۸

عنوانزبان و جایگاه زن

نویسندهرابین تالمک لیکاف

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ977ـ376ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۸

عنواناصناف در عصر عباسی (با تجدیدنظر و اضافات)

نویسندهصباح ابراهیم سعید الشیخلی

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک0ـ0051ـ03ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۱۴

عنوانتاریخ مطبوعات استان همدان (1324 ق ـ 1397 ش)

نویسندهمجید فروتن

ناشرطلایی

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپهمدان

تیراژ۱۱۰۰

شابک8ـ47ـ6009ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۶۰

عنوانقصه‌های بابا نورالدین؛ تحقیق در حکایات منظوم جامی

نویسندهمحمد پورحمدالله، عزیز حجاجی

ناشرآیدین با همکاری نشر یانار

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتبریز

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ43ـ7559ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۲

عنوانپو مردی که هرگز نخندید؛ نگاهی متفاوت به زندگی ادگار آلن‌پو

نویسندهپیتر آکروید

ناشرآفتابکاران

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ3ـ97995ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۰

عنواندر جستجوی تاریخ: ارج‌نامۀ دکتر سیروس برادران‌شکوهی

نویسندهجمعی از نویسندگان به اهتمام و تدوین عباس قدیمی قیداری

ناشرآیدین

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتبریز

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ02ـ6728ـ622ـ978

تعداد صفحات۵۰۴

عنواندیوان عبدالمجید تبریزی (شاعر سدۀ هشتم قمری)

نویسندهعبدالمجید تبریزی

ناشرآیدین با همکاری نشر یانار

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتبریز

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ92ـ5871ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۹۴

عنواندام نام: تجلی صفات رحمانی و قهاری خداوند در متون نظم از دورۀ سامانیان تا قرن هفت با توجه به اوضاع سیاسی و اجتماعی

نویسندهرفیقه محمدی

ناشرآیدین

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتبریز

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ37ـ7559ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۱

عنواننامۀ بختیار: مقالات، ترجمه‌ها و یادداشت‌های دکتر مظفر بختیار

نویسندهمظفر بختیار به کوشش حمید رضایی

ناشربنیاد موقوفات دکتر افشار با همکاری نشر سخن

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک8ـ56ـ6441ـ622ـ978

تعداد صفحات۸۹۲

عنوانفرهنگ واژه‌های بوشهری

نویسندهسیدجعفر حمیدی

ناشربامداد نو

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ09ـ6637ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۹۲

عنوانزیبایی نزد روزبهان؛ آنچه امروز از او می‌توان آموخت

نویسندهسعید بینای مطلق

ناشرمؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ269ـ232ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۰۸

عنواندرآمدی بر زیبایی‌شناسی و جنسیت: نقدی بر گفتمان فمینیستی

نویسندهکارولین کرس مایر

ناشرمنشور صلح با همکاری اندیشه احسان

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک0ـ0ـ9485ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۳۵