نویسنده: حوری‌وش احمدی دستگردی

۱ نتیجه

عنوانتحولات سیاسی و اقتصادی دورۀ آق‌قویونلوها

نویسندهحوری‌وش احمدی دستگردی

ناشرگستره

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک6ـ90ـ6069ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۴۸