عنوانفرهنگ برابرنهادهای قرآن قدس

نویسندهعلی رواقی

ناشربنیاد موقوفات دکتر افشار با همکاری نشر سخن

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4ـ60ـ7706ـ622ـ978

تعداد صفحات۸۰۸

عنوانقرآن قدس: ترجمه‌ای کهن از قرآن (دو جلد) بر اساس دست‌نوشت کتابخانۀ آستان قدس رضوی (شمارۀ 54)

نویسندهمترجمی ناشناس

ناشربنیاد موقوفات دکتر افشار با همکاری نشر سخن

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1ـ45ـ7706ـ622ـ978

تعداد صفحات-

عنوانعهد جدید: مقدمه‌ای تاریخی بر نوشته‌های مسیحی قدیم

نویسندهبارت دی.ارمان

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپقم

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ37ـ9852ـ622ـ978

تعداد صفحات۸۴۸

عنوانترک ها در تاریخ جهان

نویسندهکارتر وان فیندلی

ناشرثالث

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۴۴۰

شابک2ـ902ـ405ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۷۴

عنوانریشه یابی 1500 جانام کهن

نویسندهمرتضی مؤمن‌زاده

ناشرروزنه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ537ـ234ـ622ـ978

تعداد صفحات۶۲۲

عنوانزندگی و زمانۀ سیدحسن تقی‌زاده

نویسندهسیدعلی علوی

ناشرمؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک0ـ63ـ5645ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۸۴

عنوانفضیلت فکری در کار دانشگاهی

نویسندهامیرحسین خداپرست

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ32ـ6331ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۵۸

عنوانارتهه شاستره: سیاست‌نامه‌ای از هند باستان، بررسی موضوعی و زبانی

نویسندهکاوتیلیه

ناشرمرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی، مرکز پژوهش های ایرانی و اسلامی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک1ـ9ـ94946ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۲۸

عنواناز پارس تا ایران: خاطرات برادران مولیتور، کارمندان بلژیکی دولت ایران

نویسندهلامبرت مولیتور و برادرانش

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ6ـ93422ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۵۹

عنواناز شعر چریکی تا عرفان حلاج: نقد و بررسی کرونولوژیکی اشعار دکتر شفیعی کدکنی (سه جلد)

نویسندهحسن گل‌محمدی

ناشرجامی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک2ـ363ـ176ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵۷۶

عنوانفرهنگ سینمای فارسی: 1309 ـ 1357 (دو جلد)

نویسندهوحید علیرضائی زیرنظر فرهاد قائمیان

ناشرعنوان

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک6ـ34ـ7501ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۱۴۰

عنوانآشنایی با هیروگلیف

نویسندهپنلوپه ویلسون

ناشرفرهنگ معاصر

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک0ـ259ـ105ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۸

عنواندین و دولت در عصر صفوی

نویسندهمریم میراحمدی

ناشرگستره

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک4ـ49ـ6069ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۶

عنوانسیاست و تجارت در فارس: از برافتادن صفویان تا برآمدن زندیان

نویسندهاحمد بازماندگان خمیری

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک4ـ47ـ5273ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۵۲

عنوانتحولات سیاسی و اقتصادی دورۀ آق‌قویونلوها

نویسندهحوری‌وش احمدی دستگردی

ناشرگستره

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک6ـ90ـ6069ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۴۸

عنوانباستان شناسی و هنر شاهنشاهی هخامنشی در مصر

نویسندههنری کولبرن

ناشرآوشت

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ7ـ94829ـ622ـ978

تعداد صفحات۵۳۰

عنوانایزدیان: تاریخ، جامعه، فرهنگ و دین

نویسندهبیرگول آچیکیلدیز

ناشرمؤسسه آبی پارسی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ56ـ9528ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۳۹

عنوانهنر تصویری در ایران: ده درس‌گفتار

نویسندهرویین پاکباز

ناشرفنجان

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ7ـ97997ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۰۰