عنوانگشت و گذاری در هوای مه‌آلود: گفتگوهایی دربارۀ شعر

نویسندهکاظم سادات‌اشکوری

ناشربامداد نو

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک1ـ38ـ6637ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۳۲

عنوانسفرنامۀ تبت

نویسندهمؤلف و مترجم ناشناس

ناشرمگستان

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک1ـ68ـ6623ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۳۴

عنواناصول دراماتولوژی

نویسندهرابرت اسکنلن

ناشرنیماژ

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک0ـ903ـ367ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۶۰

عنوانزنان در زمانۀ استالین

نویسندهگروهی از نویسندگان به ویراستاری ملانی ایلیچ

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۷۵۰

شابک0ـ868ـ353ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۹۲

عنوانتاریخ چوب در ایران باستان: از دورۀ نوسنگی تا تمدن ایلام

نویسندهپریناز خبیر

ناشرپیله

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک4ـ50ـ7620ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۷۶

عنوانپیچیدگی های شناخت فرهنگ و هنر ایران: پژوهشی در مباحث هخامنشی، اوستایی و ساسانی

نویسندهابوالعلاء سودآور

ناشرخانه فرهنگ و هنر مان

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک7ـ9ـ92595ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۴۹

عنوانسفر در حباب: گزیدۀ اشعار فارسی شکری هنری

نویسندهانتخاب، تدوین و تصحیح: امیرحسین مدرس

ناشرنیستان هنر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۸۰۰

شابک4ـ48ـ8044ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۵۰

عنوانمجموعه آثار شیخ اشراق ثانی؛ دفتر نخست: تفسیر اشراقی آیۀ نور

نویسندهشهاب‌الدین محمد بزشلویی کمیجانی

ناشرشولا

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک5ـ41ـ7770ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۰۸

عنوانخوزستان در قرن نوزدهم

نویسندهعامر الهایی

ناشرمگستان

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک4ـ15ـ5825ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۳۳

عنواننامه های عاشق و معشوق در دورۀ قاجار: مراسلات عاشق و معشوق ستمگر

نویسندهمجرم (زنده در سال 1266 قمری)

ناشرمروارید

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک0ـ085ـ324ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۱۵

عنوانزن و جنسیت در پیش از تاریخ

نویسندهسمانه نظیف، حامد وحدتی‌نسب

ناشرندای تاریخ

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ65ـ8875ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۹۲

عنوانالگوهای تغییرات سبک‌شناختی در معماری اسلامی: سنت‌های محلی در مواجهه با هنرمندان مهاجر

نویسندهمیشائیل ماینکه

ناشرکتابکده کسری

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپمشهد

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ61ـ6963ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۸۰

عنوانشناخت و شمار واژگان ناپارسی در شاهنامۀ فردوسی

نویسندهعباس پریش‌روی

ناشرصدای معاصر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک2ـ05ـ5727ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۴۵

عنواندیوان عایشه درّانی

نویسندهعایشه درّانی

ناشرعرفان

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ75ـ6580ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۶۶

عنوانتاریخ تحول محاکم و دادرسی در ایران با تکیه بر اسناد ملی تا 1320 ش (دو جلد)

نویسندهمهشید لطفی‌نیا

ناشرندای تاریخ

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ76ـ8875ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۸+۳۶۴

عنوانکتاب از زبان واژه‌ها و نامواژه‌ها

نویسندهعبدالرحمان عمادی

ناشرآموت

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک7ـ198ـ384ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۰

عنوانگفتارهای اپیکتتوس: همراه با مقدمه‌های انتقادی نسخه‌های انگلیسی و شرح اختلاف آن نسخه‌ها با اصل یونانی

نویسندهاپیکتتوس

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک1ـ341ـ290ـ622ـ978

تعداد صفحات۵۱۸

عنوانرولان بارت، دلالت و تاریخ

نویسندهحسام نقره‌چی

ناشرآگه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک4ـ472ـ329ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۸۳