عنوانفرهنگ‌نویسی برای زبان فارسی

نویسندهیوری آرونوویچ روبینچیک

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ2ـ98610ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۶۲+۱۵

عنوانوزیران ایرانی محبوس و مقتول؛ از حاکمیت امویان تا اواسط دورۀ صفویه

نویسندهسیدمحمدعلی کشاورز صدر

ناشرخجسته

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰

شابک7ـ45ـ2975ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۹۱

عنواندربارۀ عرفان مسیحی؛ مقالاتی در باب مراقبه، شهود، عمل و نظر و ...

نویسندهبرنارد مک‌گین، آلن میچل، اندرو لاوت، شارلوت ردلر و ...

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک7ـ396ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۱۶

عنوانپروانه و آتش؛ سیر تحولات یک تمثیل عرفانی در ادبیات ایران از حلاج تا حافظ

نویسندهنصرالله پورجوادی

ناشرفرهنگ معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک1ـ137ـ105ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۴+۱۰

عنوانکتاب علی، کتاب موسی، کتاب ابراهیم

نویسندهابوتراب جلی

ناشرکتاب قاف

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ45ـ7075ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۶۲+۱۳۸+۷۸

عنوانپژوهشی ادبی ـ تاریخی در نامیابی (کهندژ گوراب و دشت ملایر در داستان ویس و رامین)

نویسندهحسن‌رضا رفیعی

ناشرسازمان جهاد دانشگاهی تهران

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ304ـ133ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۹

عنوانساختار نمایشی قصه‌های قرآن

نویسندهحسین فرخی

ناشرسوره مهر

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۱۰

شابک2ـ0720ـ03ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۷۲

عنواننور سیاه؛ واکاوی نظریات عین‌القضات همدانی دربارۀ ابلیس

نویسندهسیده ماندانا هاشمی اصفهان

ناشرجهاد دانشگاهی واحد مازندران

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپساری

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ03ـ8921ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۱۶

عنواننظریه ادبی: مقدمات

نویسندهیوهانس ویلم برتنز

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۴۴۰

شابک1ـ897ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۹۰

عنواندرآمدی کوتاه به واژگان‌شناسی

نویسندهام. ای. کی. هلیدی، کالین یالوپ

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ1ـ9861ـ600ـ978

تعداد صفحات۹۴+۹

عنوانتاروپود فرهنگ؛ درآمدی بر نظریۀ نشانه‌شناختی یوری لوتمان

نویسندهالکسی سِمِنِنگو

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ990ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶+۲۰۴

عنوانزنان روزنامه‌نگار

نویسندهکارول فلمینگ، لیندا استاین، دبورا چیمبرز

ناشرپایا

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ71ـ6748ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۱۲

عنوانسعدی و مسائل اجتماعی؛ چهار مقاله دربارۀ مدارا، نوع‌دوستی، استبدادستیزی و اقتصاد

نویسندهاحمد کتابی

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۵۰

شابک7ـ058ـ435ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲۰

عنوانسودازدگان سرزمین موسیقی و شعر؛ آشنایی با نویسندگان و شاعران امروز اتریش

نویسندهتورج رهنما

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ863ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۳

عنوانشب تاریک روح؛ جایگاه و ارزش‌های گونۀ وحشت

نویسندهشهزاد رحمتی

ناشرچترنگ

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ87ـ8066ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۳

عنوانشعر پایداری در عراق معاصر

نویسندهمعصومه نعمتی قزوینی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ930ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۴۳

عنوانپیدایش ناسیونالیسم ایرانی؛ نژاد و سیاست بی‌جاسازی

نویسندهرضا ضیاءابراهیمی

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۰۰

شابک5ـ350ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۵۸+۱۰

عنوانبایسته‌های پژوهش در شعر معاصر؛ راه‌کارهایی برای شناخت سیر واقعی تحولات شعر فارسی در دهه‌های اخیر

نویسندهمریم جعفری آذرمانی

ناشرفصل پنجم

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ488ـ304ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۸