عنوانپژوهندۀ نامۀ باستان: یادنامۀ شادروان دکتر ابوالفضل خطیبی

نویسندهگروهی از نویسندگان به کوشش سجاد آیدنلو، سلمان ساکت، رضا غفوری

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپاصفهان

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ79ـ5748ـ622ـ978

تعداد صفحات۶۷۸

عنواناز هر خرمن خوشه‌ای: یادداشت‌ها و مطالبی نادر در زمینه‌های فرهنگی، ادبی، سیاسی، تاریخی و اجتماعی

نویسندهمحمدعلی حقیقت سمنانی  

ناشرامید رهاوی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ9ـ96393ـ622ـ978

تعداد صفحات۷۳۲

عنوانادبیات نمایشی در ایران: جلد پنجم: فرازوفرود نمایش در ایران

نویسندهجمشید ملک‌پور

ناشرتوس

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک7ـ751ـ315ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۳۶

عنوانمنطق ابن‌سینا: مجموعه‌مقالات تفسیری و انتقادی

نویسندهگروهی از نویسندگان

ناشرترجمان علوم انسانی و بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران و همدان

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ33ـ5734ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۵۶

عنواننظریه های تئاتر: یک بررسی تاریخی و انتقادی از یونان تا دوران معاصر

نویسندهماروین کارلسون

ناشرنیماژ

تاریخ چاپ۱۴۰۳

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ894ـ367ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۸۸

عنوانپای درس حضرت مولانا: 12 درس در مولاناشناسی

نویسندهمهدی سیاح‌زاده

ناشرمهراندیش

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ73ـ7847ـ622ـ978

تعداد صفحات۹۰۴

عنوانمکتب و میراث شیعیان ری

نویسندهرسول جعفریان

ناشرمورخ

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپقم

تیراژ۲۰۰

شابک6ـ92ـ6300ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۳۰

عنوانتاریخ کبوترداری و کبوترپرانی در شهرستان قم

نویسندهمهدی عباسی

ناشرمؤسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی طلوع مهر و سایه های سیاه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپقم

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ6ـ93652ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۰۰

عنوانخاطرات امان‌الله زندش از مجاهدین جنگل

نویسندهامان‌الله زندش

ناشرشیرازه کتاب ما

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک4ـ31ـ5346ـ622ـ978

تعداد صفحات۷۷۴

عنوانپیامبران بومی‌گرای ایران در سده‌های آغازین اسلام: شورش‌های دهقانی و زردشتی‌گری محلی

نویسندهپاتریشیا کرون

ناشرنامک

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ70ـ6721ـ600ـ978

تعداد صفحات۷۴۴

عنوانمعماری امام‌زاده‌های تهران

نویسندهاسماعیل یغمایی، سمیرا ایمنی

ناشرکارنامک

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک0ـ8ـ90256ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۴۲

عنوانعلم هرمنوتیک بولتمان و خطابه‌هایش

نویسندهجفری جان ریچاردز

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۴۰۳

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک1ـ226ـ290ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۲۴

عنوانفرهنگ مفاهیم فلسفی

نویسندهبابک احمدی

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۴۰۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۰۰

شابک4ـ542ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۳۶

عنوانفلسفۀ ذهن، فلسفۀ علم (دانشنامۀ فلسفۀ استفورد 11)

نویسندهگروهی از نویسندگان

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1ـ0519ـ04ـ622ـ978

تعداد صفحات۶۲۴

عنوانمجموعه آثار میرزاحسن رشدیه تبریزی

نویسندهبه کوشش سیدرضا باقریان موحد با همکاری بهدخت رشدیه

ناشردفتر عقل

تاریخ چاپ۱۴۰۳

مکان چاپقم

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ78ـ5563ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۸۸

عنوانفضای رازی گری در شاهنامه (بر پایۀ بررسی‌ها و کاوش‌های باستان‌شناسی)

نویسندهسمیرا ایمنی

ناشرکارنامک

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک1ـ4ـ93012ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۱۳

عنوانزبدة الرموز (رموز حمزه یا حمزه‌نامه)

نویسندهبه روایت شاه‌نظر قصه‌خوان (سدۀ 13 ق)

ناشرسنگلج

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک0ـ9ـ90468ـ622ـ978

تعداد صفحات۶۴۷

عنوانمعرفی زیباشناسی: زیباشناسی فلسفی به زبان ساده

نویسندهدیوید فنر

ناشرفرهنگ معاصر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک2ـ297ـ105ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۹۶