عنوانمالک ملک سخن (شرح قصاید خاقانی)

نویسندهعباس ماهیار

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک9_442_372_964_978

تعداد صفحات۷۵۰

عنوانمجموعۀ رشیدیه (شامل کتاب‌های توضیحات رشیدی، مفتاح التفاسیر، سلطانیه، لطایف الحقایق)

نویسندهرشیدالدین فضل الله همدانی

ناشرمرکز پژوهشی میراث مکتوب

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک7_062_203_9600_978

تعداد صفحات۶۵۰+۸۰

عنوانمدخلی بر رمزشناسی عرفانی

نویسندهجلال ستاری

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ پنجم)

مکان چاپتهران

تیراژ۸۰۰

شابک8_515_305_964_978

تعداد صفحات۱۹۲

عنوانمسیح و اساطیر

نویسندهرودلف بولتمان

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۳۹۱ (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5_590_305_964_978

تعداد صفحات۱۰۶+۶

عنوانلطیفۀ غیبی همراه با دارابی: لطیفه‌های عرفانی برخی از اشعار حافظ شیرازی

نویسندهشاه محمد دارابی

ناشرطراوت

تاریخ چاپ۱۳۸۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابکXـ 7ـ 96502ـ 964

تعداد صفحات۲۴۴

عنوانمآثر سلطانیه (تاریخ جنگ‌های اول ایران و روس) به ضمیمۀ جنگ‌های دورۀ دوم از تاریخ ذوالقرنین

نویسندهعبدالرزاق بیک دنبلی

ناشرروزنامه ایران

تاریخ چاپ۱۳۸۹(چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک9_62_6707_964

تعداد صفحات۶۷۲

عنوانماتیکان عین القضات همدانی (هفت گفتار در عرفان‌پژوهی)

نویسندهپرویز اذکائی

ناشرمادستان

تاریخ چاپ۱۳۸۱

مکان چاپهمدان

تیراژ۲۰۰۰

شابک6_2_93765_964

تعداد صفحات۲۶۰

عنوانگفت‌وگوی شاعران: مهدی اخوان ثالث، احمد شاملو، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری، م. آزاد تهرانی و گرداری لعل تیکو

نویسندهمرتضی کاخی

ناشرزمستان

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک7_19_6200_964_978

تعداد صفحات۱۴۲

عنوانلحظه‌ها در شعر، شعر در لحظه‌ها (مقاله‌ها و نقدهایی دربارۀ شعر کودک)

نویسندهجعفر ابراهیمی (شاهد)

ناشرمؤسسه انجمن قلم ایران

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک6_68_5535_600_978

تعداد صفحات۲۸۰

عنوانگلستان

نویسندهسعدی شیرازی

ناشرفردوس

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9_425_320_964_978

تعداد صفحات۳۲۰

عنوانگفتارهای ایران‌شناسی

نویسندهبه اهتمام میثم کرمی

ناشرگستره

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4_07_6069_600_978

تعداد صفحات۳۶۰

عنوانگابریل گارسیا مارکز

نویسندهداگمار بلوتئس

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3_43_5733_600_978

تعداد صفحات۱۶۰

عنوانلئو تولستوی

نویسندهیانکو لاورین

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک0_44_5733_600_978

تعداد صفحات۱۴۰

عنوانگنجینۀ حکمت در آثار نظامی

نویسندهمنصور ثروت

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (ویراست ۳)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3_239_404_964_978

تعداد صفحات۴۰۰

عنوانکتاب‌های آبی و قهوه‌ای: تمهیدات پژوهش‌های فلسفی

نویسندهلودویک ویتگنشتاین

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0_883_312_964

تعداد صفحات۳۱۴

عنوانکتاب‌شناسی توصیفی مولانا: شامل جدیدترین تحقیقات و قدیمی‌ترین کتاب‌های مولوی‌پژوهی

نویسندهمحمدعلم عالمی

ناشردانشگاه قم

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰۰

شابک0_95_8261_964_978

تعداد صفحات۴۹۶

عنوانگزیدۀ تاریخ جهانگشای قزوینی

نویسندهعطاملک جوینی

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک5_604_224_964_978

تعداد صفحات۳۲۶

عنوانکلهرنامه: ادبیات فولکوریک کلهر

نویسندهناهید محمدی

ناشردستان

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک8_94_2987_964_978

تعداد صفحات۲۶۸