عنوانجامه‌دران

نویسندهسعید بیابانکی

ناشرفصل پنجم

تاریخ چاپ۱۳۹۱ (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9_95_6261_600_978

تعداد صفحات۸۰

عنوانطوفان واژه‌ها

نویسندهسیدحمیدرضا برقعی

ناشرفصل پنجم

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ دوازدهم)

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰۰

شابک1_2_90886_600_978

تعداد صفحات۸۰

عنوانمجموعۀ کامل اشعار هوشنگ چالنگی

نویسندههوشنگ چالنگی

ناشرافراز

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2_070_326_600_978

تعداد صفحات۲۸۰

عنوانباران برای تو می‌بارد

نویسندهیغما گلرویی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۵۰

شابک4_574_351_964_978

تعداد صفحات۲۴۸

عنوانگندم و گوشواره آهن و آرواره

نویسندهسیدمحمود سجادی

ناشرفصل پنجم

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2_39_5504_600_978

تعداد صفحات۱۶۰

عنواندیوان حیاتی کرمانی با مقدمۀ زنده‌یاد عبدالحسین زرین‌کوب

نویسندهبی‌بی حیاتی کرمانی

ناشرمرکز کرمان شناسی

تاریخ چاپ۱۳۸۶

مکان چاپکرمان

شابک6_05_9908_964

تعداد صفحات۱۱۶

عنوانعربی معاصر به انضمام لهجه‌های اصلی عربی

نویسندهاکهرد شولتز، سباستین مایزل

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک7_473_224_964_978

تعداد صفحات۷۳۰

عنوانفرهنگ لکی

نویسندهحمید ایزدپناه

ناشراساطیر

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک0_491_331_964_978

تعداد صفحات۳۰۴

عنوانعشق ستاره‌ای درخشان است: عاشقانه‌های لنگستون هیوز

نویسندهلنگستون هیوز

ناشرسرزمین اهورایی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک8_11_6792_600_978

تعداد صفحات۷۲

عنوانبوطیقای ارسطو برای فیلمنامه نویسان

نویسندهمایکل تی‌یر نو

ناشرساقی

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک6_86_5675_964_978

تعداد صفحات۱۶۰

عنوانفرهنگ امثال و تعابیر

نویسندهرضا ناظمیان

ناشرفرهنگ معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3_076_105_600_978

تعداد صفحات۴۴۲

عنوانفرهنگ شعر شاملو: واژه‌ها، کنایه‌ها، استعاره‌ها، نمادها

نویسندهجلال عباسی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3_427_351_964_978

تعداد صفحات۲۶۹

عنوانمبانی فلسفۀ هنر

نویسندهآن شپرد

ناشرشرکت انتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۱ (چاپ نهم)

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک7_115_445_964_978

تعداد صفحات۲۹۱

عنوانرساله موسیقی موسوم به کلیات یوسفی

نویسندهمنسوب به ضیاءالدین یوسف

ناشرمتن

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک9_117_232_964_978

تعداد صفحات۱۵۲

عنوانشرح غزل‌های حافظ (با تجدیدنظر و اضافات) در چهار جلد

نویسندهحسینعلی هروی به کوشش عنایت‌الله مجیدی و زهرا شادمان

ناشرفرهنگ نشر نو

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک9_99_7443_964_978

تعداد صفحات۲۱۵۰

عنواننگاهی دیگر (مقالات و نقدها)

نویسندهنصرالله پورجوادی

ناشرروزبهان

تاریخ چاپ۱۳۶۷

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

تعداد صفحات۲۷۲

عنوانمروری بر نگارگری ایرانی

نویسنده اولگ گرابر

ناشرمتن

تاریخ چاپ۱۳۹۰ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک4_097_232_964_978

تعداد صفحات۲۲۴