۱۶۲۸
۰
جهان بیدل

جهان بیدل

پدیدآور: سیدمحمد حسینی فطرت ناشر: عرفانتاریخ چاپ: ۱۳۹۳مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۲۰۰۰شابک: 3_33_6580_600_978تعداد صفحات: ۵۱۰

خلاصه

این کتاب در راستای تبيين مبانی معرفتی «ابوالمعانی ميرزا عبدالقادر بيدل عارف، شاعر و حکيم قرن يازدهم هجری است.

معرفی کتاب

نويسنده در اين کتاب مباحث گسترده و مبسوطی را در مورد جايگاه ابوالمعانی بيدل، در عرصۀ فرهنگ و تاريخ ادبيات فارسی مخصوصا کشور افغانستان، سنت بيدل‌خوانی و نيز حوزه‌های معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی، انسان‌شناسی و ديدگاه‌های اجتماعی بيدل در فصل‌های جداگانه طرح نموده است. اين کتاب به صورت موضوعی دسته‌بندی و طبقه‌بندی، مبانی فکری، فلسفی، عرفانی و اجتماعی بيدل و نیز رهنمودهای اخلاقی و انسان‌ساز و اصلاحی او را مرتب نموده در نوع خود به اعتراف اساتيد فن بی‌نظير است. فصل پنجم کتاب به بيان نسبت مبانی معرفتی و انديشه‌های بيدل با جهان مدرن و امروزی پرداخته و در فصل ششم به علقه‌های طريقتی بيدل متمرکز شده است. گفتنی است که غنای منابع و گزيده‌ای از تک‌بيت‌های کليدی و شواهد قرانی، فلسفی و عرفانی بيدل بر زيبايی اين اثر افزوده است.

یکی از نکات چشمگیر این کتاب آن است که مؤلف آن کوشیده تا کارآیی این جهانی فلسفه و عرفان را برملا سازد. نویسنده تلاش دارد که به انسان چونان مظهر کامل و نقاوه و خلاصۀ هستی بنگرد. برازندگی این کتاب بیشتر در آن است که عارفان را چون موجودات زمینی مطرح می‌کند و همانگونه که بر سیر معنوی آنان دیده می‌گشاید، سیر آفاقی عارف را نیز از نظر دور ندارد و مؤلف توانسته جایگاه عرفان و عارفان را تاحد افق نگاه انسان امروزی عینیت بخشد.

 بیدل را می‌توان همچون مولانا در میان هر سه فرقۀ عارفان، ادیبان و فلاسفه و حکیمان جای داد و ویژگی‌های هر یک را در او دید. بیدل از آن دست شاعرانی است که در قرب وجود ساکن است و دربارۀ نفحات قدسی‌اش که از عرش عرفان، انفاس مسیحای را در کالبد مردگان به ظاهر متحرک می‌د‌ماند، این کلام به زیبایی صدق می‌کند: «شاعر بنیاد هستی را زیر و زبر می‌کند تا مبنای برای هستی دیگران بگذارد. آیینه روح شاعر غمازتر است و اگر بشر مظهر و آیینۀ حقیقت است، مظهریت شاعر بیشتر است .... شاعر که مظهریت بیشتر دارد و عشق را که قدسی‌ترین مواهب است از یاد نبرده، حجاب کفر را آسان‌تر می‌درد و نور حقیقت را مکشوف می‌سازد».

بیدل حکیم، اندیشمند، عارف، احیاگر و مصلحی است که در قالب شعر، زمزمه‌های ملکوتی، ترنم آسمانی و بشارت‌های جاودانی دارد. مخاطب عام او گرچه همگان است؛ ولی مخاطب خاص او نه بی‌دردان از راه رسیده یا دمسران آسوده در بستر بازی‌های ذهن و زبان، بلکه مردانی‌اند که در ظرفیت دید، نهنگان بحرپیما و در حمل اسرار معانی چون کوه پابرجایند و در گسترۀ عوالم عقل و دل، اهل معراج بوده و در کشور خیال و اندیشه، اقیانوس وسیع‌المنظر و مواج باشند.

آثار بیدل همه صوراسرافیل، رستاخیز عقل و عشق و آیینۀ اندیشه‌های والای بشری و تشریح و کالبدشکافی آرمان‌ها و حالات مردان خداست. از نظر او تبیین مقامات انسان کامل و بازخوانی اندیشه‌های خداوندگاران حکمت و عرفان و احوال قیامت‌آفرینان معنا خود تفسیر قرآن است:

مادح اهل صفا باش که در علم یقین                          وصف این طایفه تفسیر کلام الله است

فهرست مطالب این کتاب بدین قرار است:

مقدمه: نکته‌ای در باب انسان‌شناسی بیدل، نکته‌ای دربارۀ جایگاه بیدل، جایگاه بیدل در مزار شریف، بیدل‌شناسی در ایران و هند، بیدل در هندوستان، بیدل در اضلاع متحده.

درآمد: زندگی‌نامه بیدل، اشعار، آثار منثور، جاذبه‌ها و جلوه‌های ویژه، نیاز مانۀ ما به بیدل، افغانستان و سنت بیدل‌خوانی، سنت بیدل‌خوانی و بیدل‌گرایی و آثار آن.

فصل اول: معرفت‌شناسی

فصل دوم: هستی‌شناسی

فصل سوم: انسان‌شناسی

فصل چهارم: دیدگاه‌های اجتماعی بیدل

فصل پنجم: بیدل، معنویت و انسان امروزی بیدل و سنت هند

فصل ششم: بارقه‌هایی از سلوک بیدل: الف) بارقه‌های از سلوک بیدل؛ ب) تک‌بیت‌ها.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

احیاگر میراث: یادنامه استاد عبدالله نورانی

احیاگر میراث: یادنامه استاد عبدالله نورانی

گروه نویسندگان به اهتمام احد فرامرز قراملکی و همکاری مستانه کاکایی

این کتاب دربرگیرندۀ مجموعه مقالاتی است که به پاسداشت تلاش‌های علمی استاد عبدالله نورانی فراهم آمده ا

سفرنامه جنوب ایران

سفرنامه جنوب ایران

بابن وهوسۀ فرانسوی

یکی از سفرنامه‌هایی که در گنجینه خطی صارم‌الدوله‌ موجود است، سفرنامه مسیو بابن فرانسوی است. وی حاصل

منابع مشابه بیشتر ...

مکتوب انتظار؛ پژوهشی در احوال، آثار و شیوۀ شاعری و نویسندگی ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی

مکتوب انتظار؛ پژوهشی در احوال، آثار و شیوۀ شاعری و نویسندگی ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی

یحیی کاردگر

این کتاب تلاشی است برای همگامی و همراهی با جریان خجسته بیدل‌گرایی و بیدل‌پژوهی در ادبیات امروز ایران

حقیقت و حیرت: ‌مطالعۀ بیدل در پرتو اندیشه‌های برگسون

حقیقت و حیرت: ‌مطالعۀ بیدل در پرتو اندیشه‌های برگسون

محمد اقبال لاهوری به کوشش تحسین فراقی

در این کتاب که در اصل بر مقاله منتشرنشده‌ای از اقبال بنا شده است، علامه اقبال آراء و اندیشه‌های بیدل