ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۷ نتیجه

عنوانحکمت و سیاست؛ مجموعه تاریخ شفاهی و تصویری ایران معاصر؛ خاطرات دکتر سیدحسین نصر

نویسندهبه کوشش حسین دهباشی

ناشرسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰۰

شابک1ـ329ـ446ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۲۸

عنوانارجنامه علامه محقق سیدعبدالعزیز طباطبایی

نویسندهبه کوشش عبدالحسین طالعی، محسن صادقی

ناشرسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ368ـ446ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۸۰

عنوانیادنامه حری: مجموعه مقالات کتابداری و علم اطلاعات

نویسندهبه کوشش نورالله مرادی، ابراهیم افشار، محمد خندان

ناشرسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ411ـ446ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۷۶

عنوانمراسم دربار ناصری (جشن آش‌پزان)

نویسندهبه کوشش فاطمه قاضیها

ناشرسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۱ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک3ـ330ـ446ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۳۸+۲۲

عنواناز کاخ¬های شاه تا زندان¬های سیبری

نویسندهغلامحسین بیگدلی

ناشرسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک4_247_446_964_978

تعداد صفحات۲۴۰+۸

عنوانگفت‌وگوهای سعدی: بررسی گفت‌وگوهای سعدی در بوستان

نویسنده معصومه هدهدی

ناشرسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8_351_446_964_978

تعداد صفحات۱۲۴