ناشر: امیرکبیر

۳۵ نتیجه

عنواننگاهی به جغرافیای تاریخی

نویسندهاشرف‌السادات باقری

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک9ـ2086ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۵۴

عنوانفرهنگ واژه های دخیل در زبان عربی معاصر و لهجه‌های آن

نویسندهف. عبدالرحیم

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک2ـ2098ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۷۸

عنوانجریان‌سازی هنری نگارخانه‌ها در ایران

نویسندههادی بابایی فلاح

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ1953ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۴۰

عنوانارمنستان در روزگار ساسانیان

نویسندهپرویز حسین طلائی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ1928ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۵۸

عنوانتصوف عصر صفوی و ادبیات آن دوره

نویسندهسیدجلال موسوی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ1915ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۷۸

عنوانبررسی سیر تحولات دیوان سالاری مغول‌ها در ایران

نویسندهیزدان فرخی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ1905ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۵۵

عنوانتأثیر ادبیات کلاسیک فارسی در داستان‌نویسی معاصر؛ با نگاهی به رمان‌های سووشون، جای خالی سلوچ، آتش بدون دود

نویسندهمعصومه صادقی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ1902ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۷۶

عنوانشهرها و تجارت ایران در دورۀ قاجار؛ گزارش کنسول ابوت از اقتصاد و جامعۀ ایران 1847 ـ 1866 م

نویسندهکیث ادوارد ابوت

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ1890ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۳۴

عنوانسفرنامۀ یوهان شیلت‌برگر؛ بردگی و سفرهای یوهان شیلت برگر در ایران، اروپا، آسیا و آفریقا (1427 ـ 1396 م./ 831 ـ 798 ق.)

نویسندهیوهان شیلت‌برگر

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ1876ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۸۸

عنوانشاه عباس: پادشاه بی‌رحمی که به اسطوره مبدل گشت

نویسندهدیوید بلو

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ1848ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۰۵

عنوانخاقانی شروانی: نکته‌ها از ناگفته‌ها

نویسندهبرات زنجانی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ1820ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۵۶

عنوانهفت شهر کتاب: پنجاه گفتار در زمینۀ مردم شناسی، تاریخ و ادبیات

نویسندهسیدعلی آل داود

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک 3ـ1548ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۰۰

عنوانشعر فارسی در مرز هند

نویسندهسونیل شارما

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ1689ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۶۲

عنوانادیان و مکتب‌های فلسفی هند (دو جلد)

نویسندهداریوش شایگان

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۸۹(چاپ هفتم)

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰۰

شابک3_0206_00_964_978

تعداد صفحات۹۸۰

عنوانفرخ‌نامه: دایرةالمعارف علوم و فنون و عقاید

نویسنده ابوبکر مطهر جمالی یزدی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۸۶

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک2_1064_00_964

تعداد صفحات۴۱۲+۲۷

عنوانروباه

نویسنده آلن راداسکی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک2_1545_00_964_978

تعداد صفحات۴۶۴

عنوانپروانه در مشت: گزیدۀ شعر علی اشتری

نویسندهساعد باقری، سهیل محمودی

ناشرامیرکبیر شرکت سهامی کتاب‌های جیبی

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک 1_282_303_964_978

تعداد صفحات۱۰۰

عنوانحبیب خراسان: گزیدۀ شعر حاجی میرزا حبیب خراسانی

نویسندهساعد باقری، سهیل محمودی

ناشرامیرکبیر شرکت سهامی کتاب‌های جیبی

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک7_280_303_964_978

تعداد صفحات۱۵۸