ناشر: زوار

۵۰ نتیجه

عنواندیوان حکیم ناصر خسرو (جلد اول): مقدمه و تصحیح بر اساس کهن‌ترین نسخه‌های خطی به‌دست‌آمده همراه با تلفظ واژه‌های دشوار و درست‌خوانی ابیات

نویسندهناصر خسرو قبادیانی

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک3ـ610ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۹۸۰

عنوانآموزش داستان نویسی

نویسندهعلی‌اکبر کمالی‌نهاد، سودابه کشاورزی

ناشرزوار و دانشگاه فرهنگیان

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک5ـ603ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۶۴

عنوانعرفان نظری عین‌القضات همدانی

نویسندهاحمد وفائی بصیر

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک8ـ602ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۶۶

عنوانزرین کوب و ادب فارسی: مقدمه‌ای بر بوطیقای نثر دکتر عبدالحسین زرین‌کوب و نگاهی به با کاروان حله

نویسندهمحمدرضا شعبانی

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک1ـ599ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۳۰

عنوانگزیدۀ متون دورۀ قاجار

نویسندهمهوش واحددوست

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک2ـ592ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۶۲

عنوانآموزش عروض و قافیه؛ با رویکرد عروض شنیداری

نویسندهمحمد امیرجلالی، علی‌اکبر کمالی‌نهاد

ناشرزوار، دانشگاه فرهنگیان

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ597ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۰۸

عنوانبازتاب آراء و عقاید اسلامی در برخی متون ادب فارسی

نویسندهفاطمه حیدری

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰

شابک0ـ596ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۱۲

عنوانبرابرواژه های فارسی قرآن در آثار منثور ناصرخسرو

نویسندهفاطمه حیدری

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰

شابک6ـ594ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۸۲

عنوانعارف پابرهنه: بشر بن حارث مروزی خراسانی

نویسندهعبدالحلیم محمود

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰

شابک8ـ590ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۳۶

عنوانبرابرواژه های فارسی کلامی ـ فلسفی در آثار منثور ناصرخسرو

نویسندهفاطمه حیدری

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰

شابک3ـ595ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۶۰

عنوانمثنوی‌های بهرام و بهروز

نویسندهزهرا دری

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک5ـ591ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۹۸

عنوانآستان جانان: گزارشی روشن و کوتاه از ترتیب نزول قرآن با رویکرد هرمنوتیک کلاسیک همراه با ترجمۀ قرآن کریم رشیدالدین میبدی

نویسندهحبیب‌الله عباسی به اهتمام سیروس وقایع‌نگار

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰

شابک0ـ401583ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۷۹

عنوانگونه های نثر تفسیری با رویکرد هرمنوتیکی

نویسندهفرزاد بالو، حبیب‌الله عباسی

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰

شابک3ـ582ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۹۲

عنوانتکدرخت و تأویل آن: بررسی داستان تکدرخت عبدالحسین زرین‌کوب از منظر ادبی و فلسفی

نویسندهمحمدرضا شعبانی

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک8ـ587ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۷۴

عنواناصول علم معانی

نویسندهمحمود فضیلت

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰

شابک7ـ584ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۴۴

عنوانمکاتیب محمد غزالی به نام فضائل الانام من رسائل حجت‌الاسلام

نویسندهامام محمد غزالی

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰

شابک9ـ580ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۹۲

عنوانجهانی در خلوت تنهایی؛ بررسی آراء و نظریه‌های ادبی استاد دکتر عبدالحسین زرین‌کوب

نویسندهمحمدرضا شعبانی

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک6ـ578ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۸۹۸

عنوانهرمنوتیک؛ نظریه، کاربست، نقد: از هرمنوتیک کلاسیک تا هرمنوتیک فلسفی

نویسندهفرزاد بالو

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰

شابک5ـ575ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۴۴