نویسنده: حسین ابن منصور حلاج

۱ نتیجه

عنوانحلاج الاسرار (اخبار و اشعار)

نویسندهحسین ابن منصور حلاج

ناشرپیکره

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک4_25_6728_600_978

تعداد صفحات۲۱۶