ناشر: عرفان

۸ نتیجه

عنوانفواید الفؤاد: ملفوظات حضرت خواجه نظام الدین اولیاء

نویسندهگردآورنده: امیرحسن علاء سجزی

ناشرعرفان

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک2ـ3ـ92848ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۶+۳۴۸

عنوانجهان بیدل

نویسندهسیدمحمد حسینی فطرت

ناشرعرفان

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک3_33_6580_600_978

تعداد صفحات۵۱۰

عنوانکلیات نادم

نویسندهمیرزا محمدیحیی نادم قیصاری

ناشرعرفان

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک3_6408_964_978

تعداد صفحات۲۷۹

عنوانطرزی و سراج‌الأخبار

نویسندهبشیر سخاورز

ناشرعرفان

تاریخ چاپ۱۳۸۶

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک8_9473_06_964

تعداد صفحات۲۰۸

عنواناللهیار صالح (زندگی‌نامه)

نویسندهخسرو سعیدی

ناشرعرفان

تاریخ چاپ۱۳۸۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک9_2823_06_964

تعداد صفحات۳۵۹

عنوانتجلی خدا در آفاق و انفس

نویسنده صلاح‌الدین سلجوقی

ناشرعرفان

تاریخ چاپ۱۳۸۷ (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک8_2191_04_964_978

تعداد صفحات۵۷۸

عنواناین قند پارسی: فارسی دری در افغانستان امروز

نویسندهمحمدکاظم کاظمی

ناشرعرفان (محمدابراهیم شریعتی افغانستانی)

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰۰

شابک3_5153_04_964_978

تعداد صفحات۱۴۴

عنوانگلهای موسمی: مجموعۀ غزل

نویسندهعبدالعلی ادیب‌برومند

ناشرعرفان

تاریخ چاپ۱۳۸۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9_1386_04_964_978