عنوانزبان تاتی: توصیف گویش تاتی رودبار

نویسندهجهاندوست سبزعلی‌پور

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپرشت

تیراژ۲۱۰۰

شابک6_98_190_964_978

تعداد صفحات۱۴۴

عنوانتبر و باغ گل سرخ: سوگ‌سروده‌هایی در رثای استاد شهید عبدالعلی مزاری

نویسندهمحمدجاوید جاوید

ناشرامیری

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپکابل

تیراژ۱۰۰۰

تعداد صفحات۶۱۶

عنوانزندگینامه، خاطرات و خلاصۀ دیوان حکیم مهدی الهی قمشه‌ای

نویسندهمهدیه الهی قمشه‌ای و فریبا ملکیان

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2_481_224_964_978

تعداد صفحات۴۶۴

عنوانفرهنگ و فلسفه

نویسندهخیام عباسی

ناشرنوید

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپشیراز

تیراژ۱۵۰۰

شابک6_246_192_600_978

تعداد صفحات۲۰۸

عنواننظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی در هنر

نویسندهعلی رامین

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2_232_185_964_978

تعداد صفحات۴۵۶

عنوانزبان‌ها و گویش‌های خراسان

نویسندهآرزو نجفیان

ناشرکتاب مرجع

تاریخ چاپ۱۳۹۳ (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8_46_5397_600_978

تعداد صفحات۱۱۸

عنواندرآمدی بر ادبیات گیلکی

نویسندههوشنگ عباسی

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپرشت

تیراژ۲۱۰۰

شابک3_099_190_964_978

تعداد صفحات۱۲۰

عنواننامۀ خاتون‌ارگی و صدونوزده پاره‌نوشتار سغدی

نویسندهزهره زرشناس و لیلا عسگری

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4_89_7531_964_978

تعداد صفحات۲۸۵+۲۸

عنوانبررسی دینکرد ششم

نویسندهمهشید میرفخرایی

ناشرپژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0_672_426_964_978

تعداد صفحات۴۹۰

عنوانبانگ در بانگ: طبقه‌بندی، نقد و تحلیل جریان‌های شعری معاصر ایران از 1357 تا 1380

نویسندهقدرت‌الله طاهری

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0_256_404_964_978

تعداد صفحات۳۹۰

عنوانگزیدۀ اشعار علی معلم دامغانی

نویسندهمحمد نوراللهی، سیدابوطالب مظفری و محمدکاظم کاظمی

ناشرسپیده باوران

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپمشهد

تیراژ۱۱۰۰

شابک8_64_5957_600_978

تعداد صفحات۵۱۲

عنوانچهل و چهل‌سالگی: پژوهشی در اساطیر، ادیان آسمانی، باورهای عامیانه، پژشکی و ادبیات پارسی

نویسندهمحمد سیاسی

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3_32_5942_600_978

تعداد صفحات۲۱۵+۱۶

عنواندرآمدی بر اسطوره‌شناسی: نظریه‌ها و کاربردها

نویسندهبهمن نامور مطلق

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک4_661_372_964_978

تعداد صفحات۶۷۶

عنواناز کتیبۀ جنوب: «پژوهشی در شعر معاصر خوزستان»

نویسنده علی یاری

ناشرپرسش

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپآبادان

تیراژ۱۰۰۰

شابک7_004_265_600_978

تعداد صفحات۶۲۲+۱۶

عنوانغوطه در مهتاب، مجموعه مقالات دربارۀ شعر شاعران کهن و معاصر

نویسندهسیدعلی موسوی گرمارودی

ناشرانجمن قلم ایران

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک8_35_5535_600_978

تعداد صفحات۵۵۲

عنوانروزگار نخست: جستارهایی پیرامون دیباچۀ شاهنامه

نویسندهحمیدرضا اردستانی رستمی

ناشرشیرازه

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2_96_7768_964_978

تعداد صفحات۲۳۴

عنوانحدیث ساغر و می

نویسندهمارتین لینگز

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2_65_5747_600_978

تعداد صفحات۱۹۶

عنوانخاورنامه

نویسندهابن حسام خوسفی

ناشرثالث

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2_895_380_964_978

تعداد صفحات۱۶۰