عنواندستور تطبیقی (فارسی ـ عربی)

نویسندهعباسعلی وفایی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک6_609_372_964_978

عنواندرسنامۀ دستور (تحقیق در زبان فارسی)

نویسندهعلی‌رضا نبی‌لو

ناشردانشگاه قم

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰۰

شابک8_57_8261_964_978

عنواندیوان کامل اشعار ناصرالدین شاه قاجار «ناصر»

نویسندهبه تحقیق و اهتمام حسن گل محمدی

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک9_312_224_964_978

عنوانداستان‌های فلسفی جهان

نویسنده میشل پیکمال

ناشرانتشارات او

تاریخ چاپ۱۳۸۷

مکان چاپتهران

تیراژ۲۵۰۰

شابک6_1_90099_600_978

عنوانچه کردند ناموران

نویسنده کاوه میرعباسی

ناشرافق

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک8_483_369_964_978

عنوانتاریخ و تحولات ادبیات معاصر فارسی (نظم و نثر)

نویسندهبزرگ علوی

ناشرجامی

تاریخ چاپ۱۳۸۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک06_2575_964

عنوانافسانه‌های کهن ایرانی (قصه‌های صبحی)

نویسنده فضل‌الله مهتدی (صبحی)

ناشرجامی

تاریخ چاپ۱۳۸۹ (چاپ پنجم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5_25_5620_964_978

عنواننامه‌های فروغ‌الدوله: مشهور به ملکۀ ایران (دختر ناصرالدین شاه و همسر ظهیرالدوله)

نویسندهبه کوشش ایرج افشار

ناشرفرزان

تاریخ چاپ۱۳۹۱ (جاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2_128_321_964

عنواندر باب زبان و زبان‌شناسی (60 گفتار مختصر و مفید)

نویسندهگروه نویسندگان

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

عنوانمبانی زبان‌شناسی متن

نویسندهپرویز البرزی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۸۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۳۸۶

شابک0_1130_00_964_978

عنوانزبان‌شناسی و رمان

نویسندهراجر فاولر

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک8_214_185_964_978

عنوانزبان و فرهنگ

نویسندهکلر کرامش

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک5_1388_00_964_978

عنوانکارنامۀ مولوی‌پژوهی در ایران: کتاب‌ها، مقاله‌ها و پایان‌نامه‌ها

نویسندهمهدی محبتی

ناشرپژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تاریخ چاپ۱۳۸۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

شابک9_51_2738_964_978

عنوانتپه‌های سبز آفریقا

نویسندهارنست همینگوی

ناشرکتاب خورشید

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۶۰۰

شابک7_88_7081_964_978

عنواناخبار حلّاج: در سیرت حسین ابن منصور حلّاج

نویسندهلوئی ماسینیون و پال کراوس

ناشرجامی

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

شابک2_024_176_600_978

عنوانمصائب حلّاج

نویسندهلوئی ماسینیون

ناشرجامی

تاریخ چاپ۱۳۹۰ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک978-964-7468-40-4

عنواناعلام النبوة

نویسندهابوحاتم رازی

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ۱۳۸۱ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک0_0_94459_964

عنوانآیین زندگی: گزیدۀ قابوس‌نامه

نویسندهبه کوشش محمدحسین مجدّم

ناشرجهان کتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک4_79_2533_964_978