ناشر: سرزمین اهورایی

۶ نتیجه

عنواننظریه شعر سپید؛ حرف‌های احمد شاملو دربارۀ شعر و شاعری

نویسندهاحمد شاملو به کوشش هیوا مسیح

ناشرسرزمین اهورایی

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ08ـ9882ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۰۲

عنوانمیان فنجان‌های قهوه: داستان‌های کوتاه از نویسندگان روز جهان

نویسندهاورهان پاموک و دیگران

ناشرسرزمین اهورایی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ43ـ6792ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۶

عنوانعشق ستاره‌ای درخشان است: عاشقانه‌های لنگستون هیوز

نویسندهلنگستون هیوز

ناشرسرزمین اهورایی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک8_11_6792_600_978

تعداد صفحات۷۲

عنوانهفتاد گل زرد: علی باباچاهی در وضعیت دیگر

نویسندهمحمد لوطیج

ناشرسرزمین اهورایی

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

شابک4_19_6792_600_978

تعداد صفحات۲۴۰

عنوانسخن رمز دهان [تئوری و نقد شعر]

نویسندهشمس آقاجانی

ناشرسرزمین اهورایی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9_01_6792_600_978

تعداد صفحات۲۹۲

عنواناز من نپرس چرا دوستت دارم: عاشقانه‌های نزار قبانی

نویسندهنزار قبانی

ناشرسرزمین اهورایی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2_00_6792_600_978

تعداد صفحات۷۲