۸۷۳
۰
مبانی فلسفۀ هنر

مبانی فلسفۀ هنر

پدیدآور: آن شپرد ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگیتاریخ چاپ: ۱۳۹۱ (چاپ نهم)مترجم: علی رامین مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۳۰۰۰شابک: 7_115_445_964_978تعداد صفحات: ۲۹۱

خلاصه

خانم آن شپرد که از استادان طراز نخست رشتۀ فلسفۀ هنر است، در این کتاب اساسی‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین مسائل مربوط به این رشته را مطرح می‌کند و ژرف‌نگرانه به تجزیه و تحلیل مطالب مورد بحث می‌پردازد.

معرفی کتاب

خانم آن شپرد که از استادان طراز نخست رشتۀ فلسفۀ هنر است، در این کتاب اساسی‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین مسائل مربوط به این رشته را مطرح می‌کند و ژرف‌نگرانه به تجزیه و تحلیل مطالب مورد بحث می‌پردازد. نظریه‌های گوناگون را دربارۀ ویژگی‌های مشترک هنرها تشریح می‌کند و آراء و اندیشه‌های فیلسوفان بزرگ را که به تعبیر و تأویل آثار هنری روی کرده‌اند، با بیانی روشن به بحث و نقادی می‌کشد. از جمله موضوعات بسیار نکته‌آموز این کتاب تجزیه و تحلیل داوری‌های هنرشناختی است که هنگام رویارویی با هر اثر هنری مانند یک تابلوی نقاشی، یک بنای تاریخی، یک قطعه موسیقی یا یک اثر ادبی به عمل آوریم.

چه چیز تابلوی ونوس بوتیچلی را زیبا می‌سازد؟ آیا می‌توانیم در بحث دربارۀ آثار هنری از معنی و صدق سخن گوییم؟ آیا آگاهی از قصد هنرمند یا پدیدآورنده برای درک یک اثر هنری لازم است یا هر اثر هنری، پس از آفریده‌شدن از آفریدگار خود مستقل می‌شود و بر پای خود می‌ایستد؟ هنگامی که یک اثر هنری را نقد می‌کند چه نوع داوری انجام می‌دهیم؟ آیا تفسیرها و ارزیابی‌های نقادانه قابل توجیح و برهان‌پذیرند؟ آیا در نقد آثار هنری، مسائل اخلاقی و اجتماعی نیز بایستۀ توجهند؟ اینها از سؤالاتی است که در این کتاب نویسنده در پی پاسخ به آنها است. در این کتاب نویسنده عالمانه خواننده را از درگیرشدن در بحث‌های مربوط به تعریف هنر و سیر تاریخ زیباشناسی معاف می‌دارد و یکسره به بحث اصلی هنر می‌پردازد و در فصل آغازین کتاب با طرح سؤال «چرا به هنر روی می‌کنیم؟» هدف کلی از نگارش کتاب را توضیح می‌دهد.

فصل‌بندی کتاب تسلسلی منطقی و آموزنده را دنبال می‌کند؛ به گونه‌ای که مخاطب را به اسانی از موضوعات ساده‌تر به موضوعات پیچیده‌تر راهبر می‌شود. گفتار اصلی با موضوع نسخه‌برداری یا بازنمایی اعیان و مناظر طبیعی آغاز می‌شود و سپس با طرح موضوعات فرانمایی و فرم در فصل‌های سوم و چهارم رشتۀ بحث پی گرفته می‌شود. در فصل پنجم موضوع بسیار مهم درک زیباشناسانه مطرح می‌شود و نوینسده رهیافت هر یک از نظریه‌های سه‌گانۀ بازنمایی، فرانمایی و فرمالیسم را به واکنش زیباشناسانۀ ما در برابر آثار هنری مورد بحث قرار می‌دهد. فصل‌هایی ششم و هفتم به داوری‌های نقادانه می‌پردازند و با طرح سؤالاتی چون «هنگامی که یک اثر هنری را نقد می‌کنیم، چه نوع داوری انجام می‌دهیم؟» یا «آیا تفسیرها و ارزیابی‌های نقادانه قابل توجیه و برهان‌پذیرند» توجه خواننده را به رابطۀ تفسیر و ارزیابی و امکان تفسیرهای چندگانه از آثار هنری معطوف می‌دارند. فصل هشتم به موضع معنا و صدق در ادبیات روی می‌کند و در فصل پایانی کتاب، رابطۀ هنر و اخلاق بحث می‌شود.

فهرست مطالب کتاب بدین ترتیب است:

چرا به هنر روی می‌کنیم؟

نسخه‌برداری

فرانمایی

فرم

هنر، زیبایی و درک زیباشناسانه

نقد، تأویل و ارزیابی

نیات و انتظارات

معنا و صدق

هنر و اخلاق

یادداشت‌ها  

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

تاریخ و ادبیات ایران؛ محمد بن زکریای رازی

تاریخ و ادبیات ایران؛ محمد بن زکریای رازی

محمد دهقانی

نویسنده در این کتاب پس از مقدمه‌ای مفصل، کوشیده نخست سخنانی که دو دشمن سرسخت رازی، یعنی ناصرخسرو و ا

پژوهشی انتقادی ـ کاربردی در مکتب‌های ادبی

پژوهشی انتقادی ـ کاربردی در مکتب‌های ادبی

علی تسلیمی

این کتاب به معرفی مکتب‌ها در متن‌های وابسته و نقد نظریات بنیان‌گذاران آنها و نیز به تفاوت‌ها و موقعی

منابع مشابه بیشتر ...

زیبایی‌شناسی معنا و اندیشه: ریشه‌های جسمانی فلسفه، علم، اخلاق و هنر

زیبایی‌شناسی معنا و اندیشه: ریشه‌های جسمانی فلسفه، علم، اخلاق و هنر

مارک جانسون

نویسنده در این کتاب استدلالی را برای بسط دامنۀ زیبایی‌شناسی به شناخت نقش مرکزی معنای جسمانی در این‌ب

دیونامه: خیال‌پردازی در متون ایرانی و زیبایی‌شناسی چهرۀ دیو، پری و اژدها

دیونامه: خیال‌پردازی در متون ایرانی و زیبایی‌شناسی چهرۀ دیو، پری و اژدها

پرویز براتی

این کتاب در پنج پرده تدوین شده تا از نمای نزدیک‌تر به ماجرای شگفتی و خیال در ادبیات منثور ایرانی نگر