عنوانفرخ‌نامه: دایرةالمعارف علوم و فنون و عقاید

نویسنده ابوبکر مطهر جمالی یزدی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۸۶

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک2_1064_00_964

تعداد صفحات۴۱۲+۲۷

عنوانراهنمایی بر پژوهش‌های فلسفی ویتگنشتاین

نویسندهماری مک‌گین

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک8_252_224_964_978

تعداد صفحات۲۶۳

عنوانگران‌سنگ‌های ادب (در مدح و نکوهش اشیاء)

نویسندهابومنصور ثعالبی

ناشردانشگاه فردوسی

تاریخ چاپ۱۳۸۷

مکان چاپمشهد

تیراژ۱۰۰۰

شابک0_178_386_964_978

تعداد صفحات۲۶۰

عنوانغزالی‌شناسی (گزیدۀ مقالات)

نویسندهگروه نویسندگان به اهتمام میثم کرمی

ناشرحکمت

تاریخ چاپ۱۳۹۳ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0_003_244_964_978

تعداد صفحات۴۲۳

عنوانهمراه آن لحظه‌های گریزان / مقالات دربارۀ زندگی و آثار مهدی اخوان ثالث (م.امید)

نویسندهگروه نویسندگان

ناشرزمستان

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک7_64_6200_964_978

تعداد صفحات۴۶۴

عنوانادبیات و جهان

نویسندهپاسکال کازانووا، فرانکو مورتی، آنتونیو خانجیدو

ناشرآگه

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک 9_295_329_964_978

تعداد صفحات۱۶۸

عنوانشرح و ترجمۀ مقامات بدیع الزمان همدانی

نویسندهکرمعلی قدمیاری

ناشردانشگاه ارومیه

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپارومیه

تیراژ۱۰۰۰

شابک1_90_6544_964_978

تعداد صفحات۶۷۳

عنوانمستأجر ملک وایلدفل هال

نویسندهآن برونته

ناشرروزگار

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک0_467_374_964_978

تعداد صفحات۴۶۴

عنواندگرخند (درآمدی کوتاه بر طنز، هزل و هجو در تاریخ تا دورۀ معاصر)

نویسندهسیدعلی موسوی گرمارودی

ناشرانجمن قلم ایران

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک7_16_5535_600_978

تعداد صفحات۵۱۶

عنوانضد حالات (مجموعه طنز)

نویسندهسعید بیابانکی

ناشرمروارید

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1_195_191_964_978

تعداد صفحات۱۱۴

عنوانگیلیاد

نویسندهمریلین رابینسون

ناشرآموت

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک6_58_5941_600_978

تعداد صفحات۳۱۲

عنوانزندگی سخت

نویسندهمارک تواین

ناشرزاوش

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7_63_6846_600_978

تعداد صفحات۵۹۵

عنواناومون را

نویسندهویکتور پلوین

ناشرزاوش

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک1_81_6846_600_978

تعداد صفحات۱۶۲

عنوانسی فتوت‌نامۀ دیگر: سی رسالۀ ناشناخته در فتوت و پیشه‌وری و قلندری

نویسندهناشناس

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

شابک9_051_229_600_978

تعداد صفحات۳۴۶

عنوانپروفسور

نویسندهشارلوت برونته

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک3_321_185_964_978

تعداد صفحات۳۴۳

عنوانزبدة الحقایق

نویسندهعین القضات همدانی

ناشراساطیر

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک5_496_331_964_978

تعداد صفحات۳۸۴

عنواندفتر دانایی (کتاب المعرفة)

نویسندهابن عربی

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک7_28_5747_600_978

تعداد صفحات۲۷۱

عنواناخلاق علایی

نویسنده هبة الله بن عطاءالله حسینی شیرازی (معروف به شاه‌میر)

ناشرمتن

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1_085_232_964_978

تعداد صفحات۱۸۸