۶۰۰۹ نتیجه

عنوانافسانه‌های کهن ایرانی (قصه‌های صبحی)

نویسنده فضل‌الله مهتدی (صبحی)

ناشرجامی

تاریخ چاپ۱۳۸۹ (چاپ پنجم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5_25_5620_964_978

عنواننامه‌های فروغ‌الدوله: مشهور به ملکۀ ایران (دختر ناصرالدین شاه و همسر ظهیرالدوله)

نویسندهبه کوشش ایرج افشار

ناشرفرزان

تاریخ چاپ۱۳۹۱ (جاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2_128_321_964

عنواندر باب زبان و زبان‌شناسی (60 گفتار مختصر و مفید)

نویسندهگروه نویسندگان

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

عنوانمبانی زبان‌شناسی متن

نویسندهپرویز البرزی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۸۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۳۸۶

شابک0_1130_00_964_978

عنوانزبان‌شناسی و رمان

نویسندهراجر فاولر

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک8_214_185_964_978

عنوانزبان و فرهنگ

نویسندهکلر کرامش

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک5_1388_00_964_978

عنوانکارنامۀ مولوی‌پژوهی در ایران: کتاب‌ها، مقاله‌ها و پایان‌نامه‌ها

نویسندهمهدی محبتی

ناشرپژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تاریخ چاپ۱۳۸۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

شابک9_51_2738_964_978

عنوانتپه‌های سبز آفریقا

نویسندهارنست همینگوی

ناشرکتاب خورشید

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۶۰۰

شابک7_88_7081_964_978

عنواناخبار حلّاج: در سیرت حسین ابن منصور حلّاج

نویسندهلوئی ماسینیون و پال کراوس

ناشرجامی

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

شابک2_024_176_600_978

عنوانمصائب حلّاج

نویسندهلوئی ماسینیون

ناشرجامی

تاریخ چاپ۱۳۹۰ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک978-964-7468-40-4

عنواناعلام النبوة

نویسندهابوحاتم رازی

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ۱۳۸۱ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک0_0_94459_964

عنوانآیین زندگی: گزیدۀ قابوس‌نامه

نویسندهبه کوشش محمدحسین مجدّم

ناشرجهان کتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک4_79_2533_964_978

عنوانحکیم‌نامه یا اجتماع علامه، به انضمام "ذیل سیر العباد" و اشعار دیگر او

نویسندهاوحدالدین رازی

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ۱۳۸۴

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک9_20_8036_964

عنوانچهار مقاله بر اساس چاپ علامه محمد قزوینی: نظامی عروضی سمرقندی

نویسندهنظامی عروضی

ناشرآیدین

تاریخ چاپ۱۳۸۷

مکان چاپتبریز

تیراژ۱۰۰۰

شابک4_51_5592_964_978

عنوانمجالس

نویسندهجلال‌الدین عتیقی

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4_050_203_600_978

عنواندیوان نیّر تبریزی

نویسندهمحمدتقی ابن محمد نیّر ممقانی

ناشرسازمان تبلیغات اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۰ (چاپ چهارم)

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک0_237_304_964_978

عنوانجامع الجکایات

نویسندهمحمد جعفری قنواتی

ناشرقطره

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0_630_119_600_978

عنوانجامع الحکایات

نویسندهبه کوشش پگاه خدیش و محمد جعفری قنواتی

ناشرمازیار

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

شابک9_97_5676_964_978