۶۱۹
۰
مقالات تقی‌زاده، تقی‌زاده در مجلس (نطق‌های مجلس شورا، دوره‌های هفتم، هشتم و نهم در مقام‌های وزارت طرق و مالیه) جلد نهم

مقالات تقی‌زاده، تقی‌زاده در مجلس (نطق‌های مجلس شورا، دوره‌های هفتم، هشتم و نهم در مقام‌های وزارت طرق و مالیه) جلد نهم

پدیدآور: به کوشش ایرج افشار، مصطفی نوری و رضا آذری شهرضایی ناشر: توستاریخ چاپ: ۱۳۹۰مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۲۲۰۰شابک: 6_646_315_964_978

خلاصه

جلد دوم مجموعۀ تقی‌زاده در مجلس اظهارات وی با عنوان وزیر در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورا را دربرمی‌گیرد.

معرفی کتاب

تقی‌زاده در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم به مناسبت آنکه در ردۀ وزرا قرار گرفته بود، سخنانش جنبۀ دفاعی از امور اجرایی کشور داشت؛ به ویژه نسبت به لوایحی که در مجلس مطرح می‌شد و او می‌بایست جوابگو باشد که قضیۀ قرارداد نفت از مهم‌ترین آن مسائل بود.

در مجلس هفتم وی ابتدا به عنوان وزیر طرق و شوارع، لوایحی چون کمک مالی به محصلین فنون راه‌آهن در آلمان، ساخت راه‌آهن ـ شمشک و استخدام مهندس بلژیکی برای راه‌آهن را به مجلس برد. اندکی بعد که وزارت مالیه به او سپرده شد، علاوه بر لایحۀ مربوط به تخت‌قاپو‌کردن لرها و اسکان عده‌ای از آنان در خراسان، اصلاح قانون مالیات و سر‌و‌سامان‌0دادن به چگونگی اخذ آن از عمده‌ترین لوایحی بود که به مجلس ارائه شد.

در مجلس هشتم لایحۀ عمرانی لرستانی و نیز لوایح مربوط به ضرب سکۀ خالصجات انتقالی، انحصار تریاک، دخانیات، بودجه و مالیات به مجلس برده شد. وی در چند جلسه نطق مفصلی راجع به ابعاد مختلف بودجه ایراد کرد. با توجه به اینکه ماجرای سیاسی و ملی امضاء صورت جدید قرارداد نفت در دورۀ وزارت مالیه از مهم‌ترین نکات دربارۀ زندگی اوست، توضیحاتش راجع به منافع حاصل از قرارداد نفت دارسی در خلال سالهای 1925 تا 1931 قابل ملاحظه است.

فهرست مندرجات این کتاب بدین‌قرار است:

بخش اول: مجلس شورای ملی دورۀ هفتم (وزیر طرق و مالیه)

بخش اول: مجلس شورای ملی دورۀ هشتم (وزیر مالیه)

بخش اول: مجلس شورای ملی دورۀ نهم (وزیر مالیه).

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

قوم‌های کهن در قفقاز، ماورای قفقاز، بین النهرین و هلال حاصلخیز

قوم‌های کهن در قفقاز، ماورای قفقاز، بین النهرین و هلال حاصلخیز

رقیه بهزادی

در این کتاب به بررسی شناخت اقوام با توجه به ریشه‌های نژادی، خاستگاه و زیستگاه قومیت و جامعه، صنعت و

مبانی ایدئولوژی حاکمیت و تأثیر آن بر متون و مواد درسی در عصر پهلوی اول

مبانی ایدئولوژی حاکمیت و تأثیر آن بر متون و مواد درسی در عصر پهلوی اول

زهرا حامدی

در این کتاب ضمن بررسی شاخصه‌های ایدئولوژی حاکمیت پهلوی اول که بر بنیان تمرکزگرایی، ناسیونالیسم، سکول

منابع مشابه

مقالات تقی‌زاده، تقی‌زاده در مجلس (نطق‌های مجلس شورا، دوره‌های اول، دوم، پنجم و ششم) جلد هشتم

مقالات تقی‌زاده، تقی‌زاده در مجلس (نطق‌های مجلس شورا، دوره‌های اول، دوم، پنجم و ششم) جلد هشتم

به کوشش ایرج افشار، مصطفی نوری و رضا آذری شهرضایی

مجموعۀ تقی‌زاده در مجلس در جلد اول به نطق‌ها و بیانات تقی‌زاده در دوره‌های اول، دوم، پنجم و ششم مجلس

دیگر آثار نویسنده