ناشر: مازیار

۲ نتیجه

عنوانکلید فلسفه: از سقراط و افلاطون تا اخلاق و مابعدالطبیعه: کتابی برای آشنایی با تاریخ اندیشه

نویسندهپل کلایمن

ناشرمازیار

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9ـ60ـ6043ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۳۰

عنوانجامع الحکایات

نویسندهبه کوشش پگاه خدیش و محمد جعفری قنواتی

ناشرمازیار

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

شابک9_97_5676_964_978