۱۴۴۸
۰
مقالات تقی‌زاده (گاه‌شماری در ایران قدیم) ـ جلد سوم

مقالات تقی‌زاده (گاه‌شماری در ایران قدیم) ـ جلد سوم

پدیدآور: به کوشش ایرج افشار ناشر: توستاریخ چاپ: ۱۳۸۸مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۲۲۰۰شابک: 3_647_315_964_978

خلاصه

یکی از مهم‌ترین آثار تقی‌زاده که تا به امروز اعتبار بین‌المللی خود را حفظ کرده و استفاده از آن برای همۀ پژوهندگان آن موضوع ضروری و ناگزیر خواهد بود، گاه‌شماری در ایران قدیم است.

معرفی کتاب

این کتاب در سال 1316 منتشر شد. چاپ حاضر افست نسخۀ شخصی تقی‌زاده از همان چاپ است که اصطلاحات و اضافات او را نیز در حاشیۀ صفحات دربردارد.

سیدحسن تقی‌زاده در دیباچۀ این کتاب می‌گوید: «در 17 سال قبل مطالعاتی در باب سال و ماه قدیم ایرانی برای مسوّد این اوراق پیش آمد و به این مناسبت یادداشت‌هایی راجع به این موضوع از کتب شرقی و غربی جمع شد. این یادداشت‌ها در گوشه‌ای افتاد و اشتغالات دیگر موجب متروک ماندن آنها در طاق نسیان گردید تا اینکه در این اواخر ضمن مرور به اوراق و مسودات سابق نظری به آنها انداخته و دریغم آمد که این ملتقطات را که نتیجۀ زحماتی ممتد و محصول اقتطاف از خزائن کتب ممالک مختلفه بود، دور انداخته و دفتر از آن گفته‌ها بشویم؛ بنابراین بر آن شدم که این یادداشت‌ها را به صورت فصولی به سلک تحریر آورده و به شکل رساله‌ای بپیوندم تا به معرض علاقمندان این موضوع گذاشته شود».

فهرست مطالب این کتاب به قرار ذیل است:

یادداشت از ایرج افشار

دیباچه

فصل اول: سال سیار و سال ثابت که در آن مقالاتی مثل نوروز قدیم و نوروز کنونی، سال ثابت، کبیسه و کیفیت اجرای آن، علت اجرای کبیسه، کیفیت عمل کبیسه، موقع اجرای آخرین کبیسه، بی‌ترتیبی امر کبیسه و .... آمده است.

فصل دوم: تکامل و تحولات تدریجی گاه‌شماری ایرانی که در آن مقالاتی مثل اختلاف گاه‌شماری نسبت به ازمنه، راجع به قسمت‌های سال، راجع به آغاز سال، راجع به حساب و طول سال و .... آمده است.

فصل سوم: تأثیر تمدن‌های مجاور در گاه‌شماری ایرانی گه در آن مطالب گاه‌شماری هندی، گاه‌شماری بابلی و گاه‌شماری مصری آمده است.

فصل چهارم: سنجش مقدمات و استخراج (نتیجه) که مطالبی مثل اشکال مختلفه و مدارج مختلف، سه دورۀ عمدۀ گاه‌شماری‌های متوالی، مراحل تکامل حساب زمان، سال اوستایی قدیم، سال پارسی قدیم، سال اوستایی جدید و ... آمده است.

فصل پنجم: اجمالی از گاه‌شماری ایرانی در دورۀ اسلامی که در آن مطالب سال خراجی، سنه مالیه عثمانی و تاریخ جلالی آمده است.

در خاتمه مطالبی مثل فهرستی از اعیاد و ایام مشهورۀ قدیمۀ ایرانی، ماه‌های ایرانی، ماه‌های سغدی، ماه‌های ارمنی، اسامی روزهای ایرانی، اسامی روزهای خوارزمی، اسامی بروج دوازده‌گانه به فارسی، اسامی سیارات به عربی اسامی منازل قمر به فارسی و .... آمده است.

تبصره که به علوم و نجوم و احکام نجوم در ایران قدیم می‌پردازد

تکمله که دربارۀ طبع و نگارش این کتاب است.

اصل لازم که در آن فهرست اسماء رجال و فهرست اسماء کتب آمده است. 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

ضد حالات (مجموعه طنز)

ضد حالات (مجموعه طنز)

سعید بیابانکی

این کتاب دربردارندۀ مجموعه‌ای از قطعات نثر نویسنده است كه در ژانر طنز نوشته شده است.

منابع مشابه بیشتر ...

مقالات تقی‌زاده (تعلیم و تربیت) ـ جلد هفدهم

مقالات تقی‌زاده (تعلیم و تربیت) ـ جلد هفدهم

به کوشش ایرج افشار

این جلد از مقالات تقی‌زاده رساله‌ها و خطابه‌های او دربارۀ تعلیم عمومی به عنوان جهادی ملی، تعلیم ابتد

مقالات تقی‌زاده (زبان فارسی و ادبیات آن) جلد چهاردهم

مقالات تقی‌زاده (زبان فارسی و ادبیات آن) جلد چهاردهم

به کوشش ایرج افشار

جلد چهاردهم از «مقالات تقی‌زاده» به مقالات و خطابه‌ها و نامه‌ها و یادداشت‌های سیدحسن تقی‌زاده دربارۀ

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

سفینۀ بولونیا

سفینۀ بولونیا

به کوشش ایرج افشار، محمد افشین‌وفایی، شهریار شاهین‌دژی

این سفینه به احتمال بسیار در اواخر سدۀ هفتم هجری قمری و در جایی از آذربایجان گردآوری شده است. هشت شا

مقالات تقی‌زاده (سرمقاله‌های کاوه، 1916 ـ 1922 میلادی) ـ جلد شانزدهم

مقالات تقی‌زاده (سرمقاله‌های کاوه، 1916 ـ 1922 میلادی) ـ جلد شانزدهم

سیدحسن تقی‌زاده به کوشش ایرج افشار

این جلد از مجموعه مقالات سیدحسن تقی‌زاده اختصاص دارد به سرمقاله‌های روزنامۀ کاوه که تقی‌زاده به عنوا