۱۳۷۵
۰
مقالات تقی‌زاده (فردوسی و شاهنامۀ او) ـ جلد ششم

مقالات تقی‌زاده (فردوسی و شاهنامۀ او) ـ جلد ششم

پدیدآور: به کوشش ایرج افشار و پژمان فیروزبخش ناشر: توستاریخ چاپ: ۱۳۹۰مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۲۲۰۰شابک: 5_643_315_964_978

خلاصه

این کتاب مجموعه‌ای است از دوازده مقالۀ دنباله‌دار که تقی‌زاده آنها را در میان سال‌های 1298 تا 1300 در مجلۀ کاوه منتشر کرد.

معرفی کتاب

این کتاب مجموعه‌ای است از دوازده مقالۀ دنباله‌دار که تقی‌زاده آنها را در میان سال‌های 1298 تا 1300 در مجلۀ کاوه منتشر کرد. این مقالات بار دیگر در سال 1349 به کوشش حبیب یغمایی و با مقدمۀ کوتاهی از تقی‌زاده در کتابی با همین عنوان یه چاپ رسید.

تقی‌زاده با بررسی و تحلیل همۀ منابعی که در آن زمان قابل شناسایی بوده است، برای نخستین بار سابقۀ شاهنامه‌سرایی در ایران را به دقت روشن کرده و شرح انتقادی زندگی فردوسی را به رشتۀ تحریر درآورده است. بدون شک کتاب فردوسی و شاهنامۀ او پس از حدود یک قرن که از تألیفش می‌گذرد، همچنان یکی از بنیادی‌ترین آثار دربارۀ حماسۀ ملی ایرن و فردوسی است و همۀ تحقیقات خوب بعدی به نوعی وام‌دار آن هستند.

در این کتاب سایر نوشته‌های تقی‌زاده دربارۀ فردوسی و شاهنامه به همراه تصحیحات و تعلیقات وی بر حاشیۀ این مقالاتش به پیوست آورده شده و خوانندگان با در دست‌داشتن همۀ نوشته‌های تقی‌زاده را در این موضوع پیش روی خواهند داشت.

در بخش مشاهیر شعرای ایران این کتاب، تقی‌زاده به بررسی تاریخ حیات فردوسی، ابوالمؤید بلخی، دقیقی و ابوشکور بلخی می‌پردازد.

در قسمت دیگری از این کتاب، تقی‌زاده منشأ اصلی و قدیم شاهنامه را در سه بخش جداگانه می‌آورد که به این موضوعات پرداخته است: تدوین قصص قدیمه و داستان ملی، تدوین داستان ملی در شکل کنونی و مآخذ کتبی آن، شاهنامه‌های پهلوی و عربی و فارسی، ترجمه‌های عربی و تهذیب‌ها، خدای‌نامه و سیر ملوک الفرس و شاهنامه، نظم قصص و داستان‌های ایران به عربی.

در بخش "منشأ شاهنامۀ فردوسی و پیشروان وی در این کار" به شاهنامه‌های منثور و منظوم فارسی قبل از فردوسی پرداخته می‌شود و در "شاهنامه‌های فارسی"، مقالات شاهنامۀ ابوعلی بلخی، شاهنامۀ مذکور در کتاب ثعالبی، شاهنامۀ ابومنصوری، نظم شاهنامه و تکملۀ راجع به مقالۀ "شاهنامه‌های فارسی" آمده است.

در تکملۀ مشاهیر شعرای ایران در این کتاب، تقی‌زاده در سه مقاله به این موضوعات می‌پردازد: فردوسی، زندگی و آثار او؛ فردوسی، نسخۀ کامل شاهنامه؛ تحقیقات راجع به تاریخ تألیف نسخه‌های شاهنامه و مدارج عمر فردوسی؛ تاریخ روز و ماه ختم تألیف؛ رفتن فردوسی به غزنه و تقدیم شاهنامه به سلطان؛ تقدیم شاهنامه به سلطان؛ فردوسی در غزنه؛ ناکامی فردوسی؛ خروج از غزنه و آوارگی و وفات؛ عودت به وطن و وفات؛ قبر شاعر؛ اوصاف شخصی شاعر؛ تألیفات فردوسی و اشعار متفرقۀ فردوسی.

در انتهای کتاب و پیوست‌های کتاب نیز این موارد آورده شده است:

تصحیحات و تعلیقات تقی‌زاده (تهیه و تنظیم ایرج افشار)، تدارک وجه برای قبر فردوسی، لوحۀ قبر فردوسی، فردوسی و شاهنامه، چند کلمه دربارۀ فردوسی، نامه به مجتبی مینوی دربارۀ هزارۀ فردوسی و فردوسی‌نامۀ مهر و نامه‌های محمد قزوینی دربارۀ مقالات راجع به فردوسی در کاوه.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

بازخرید دیاران گمشده

بازخرید دیاران گمشده

قاسم هاشمی‌نژاد

این دفتر از اشعار زنده‌یاد قاسم هاشمی‌نژاد دربردارندۀ سه کتاب پریخوانی، تکچهره در دو قاب و گواهی عاش

گفت‌وگو با مرگ: شهادت‌نامۀ اسپانیا

گفت‌وگو با مرگ: شهادت‌نامۀ اسپانیا

آرتور کوستلر

این کتاب شرح چندماه زندانی است که آرتور کوستلر در دوران جنگ داخلی اسپانیا در خوف از اعدام سپری کرده

منابع مشابه بیشتر ...

اخلاق خسروانی؛ مروری بر شاهنامه با تأکید بر نکته‌های اخلاقی

اخلاق خسروانی؛ مروری بر شاهنامه با تأکید بر نکته‌های اخلاقی

محمدعلی مهدی پور

نگارنده در این کتاب با توجه به نیاز نسل جوان و فرصت اندک افراد برای مطالعه و ضرورت تأمل در مبانی اخل

بازخوانی انتقادی روایت شریعتی از هویت، ملیت، تشیع و زبان فارسی

بازخوانی انتقادی روایت شریعتی از هویت، ملیت، تشیع و زبان فارسی

سیدجواد میری

بحث اصلی در این کتاب، بازخوانی نگاه شریعتی به مسئلۀ ایران است. به دیگر سخن، شریعتی چه فهمی از ایران