۱۵۵۶
۰
مقالات تقی‌زاده (فردوسی و شاهنامۀ او) ـ جلد ششم

مقالات تقی‌زاده (فردوسی و شاهنامۀ او) ـ جلد ششم

پدیدآور: به کوشش ایرج افشار و پژمان فیروزبخش ناشر: توستاریخ چاپ: ۱۳۹۰مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۲۲۰۰شابک: 5_643_315_964_978

خلاصه

این کتاب مجموعه‌ای است از دوازده مقالۀ دنباله‌دار که تقی‌زاده آنها را در میان سال‌های 1298 تا 1300 در مجلۀ کاوه منتشر کرد.

معرفی کتاب

این کتاب مجموعه‌ای است از دوازده مقالۀ دنباله‌دار که تقی‌زاده آنها را در میان سال‌های 1298 تا 1300 در مجلۀ کاوه منتشر کرد. این مقالات بار دیگر در سال 1349 به کوشش حبیب یغمایی و با مقدمۀ کوتاهی از تقی‌زاده در کتابی با همین عنوان یه چاپ رسید.

تقی‌زاده با بررسی و تحلیل همۀ منابعی که در آن زمان قابل شناسایی بوده است، برای نخستین بار سابقۀ شاهنامه‌سرایی در ایران را به دقت روشن کرده و شرح انتقادی زندگی فردوسی را به رشتۀ تحریر درآورده است. بدون شک کتاب فردوسی و شاهنامۀ او پس از حدود یک قرن که از تألیفش می‌گذرد، همچنان یکی از بنیادی‌ترین آثار دربارۀ حماسۀ ملی ایرن و فردوسی است و همۀ تحقیقات خوب بعدی به نوعی وام‌دار آن هستند.

در این کتاب سایر نوشته‌های تقی‌زاده دربارۀ فردوسی و شاهنامه به همراه تصحیحات و تعلیقات وی بر حاشیۀ این مقالاتش به پیوست آورده شده و خوانندگان با در دست‌داشتن همۀ نوشته‌های تقی‌زاده را در این موضوع پیش روی خواهند داشت.

در بخش مشاهیر شعرای ایران این کتاب، تقی‌زاده به بررسی تاریخ حیات فردوسی، ابوالمؤید بلخی، دقیقی و ابوشکور بلخی می‌پردازد.

در قسمت دیگری از این کتاب، تقی‌زاده منشأ اصلی و قدیم شاهنامه را در سه بخش جداگانه می‌آورد که به این موضوعات پرداخته است: تدوین قصص قدیمه و داستان ملی، تدوین داستان ملی در شکل کنونی و مآخذ کتبی آن، شاهنامه‌های پهلوی و عربی و فارسی، ترجمه‌های عربی و تهذیب‌ها، خدای‌نامه و سیر ملوک الفرس و شاهنامه، نظم قصص و داستان‌های ایران به عربی.

در بخش "منشأ شاهنامۀ فردوسی و پیشروان وی در این کار" به شاهنامه‌های منثور و منظوم فارسی قبل از فردوسی پرداخته می‌شود و در "شاهنامه‌های فارسی"، مقالات شاهنامۀ ابوعلی بلخی، شاهنامۀ مذکور در کتاب ثعالبی، شاهنامۀ ابومنصوری، نظم شاهنامه و تکملۀ راجع به مقالۀ "شاهنامه‌های فارسی" آمده است.

در تکملۀ مشاهیر شعرای ایران در این کتاب، تقی‌زاده در سه مقاله به این موضوعات می‌پردازد: فردوسی، زندگی و آثار او؛ فردوسی، نسخۀ کامل شاهنامه؛ تحقیقات راجع به تاریخ تألیف نسخه‌های شاهنامه و مدارج عمر فردوسی؛ تاریخ روز و ماه ختم تألیف؛ رفتن فردوسی به غزنه و تقدیم شاهنامه به سلطان؛ تقدیم شاهنامه به سلطان؛ فردوسی در غزنه؛ ناکامی فردوسی؛ خروج از غزنه و آوارگی و وفات؛ عودت به وطن و وفات؛ قبر شاعر؛ اوصاف شخصی شاعر؛ تألیفات فردوسی و اشعار متفرقۀ فردوسی.

در انتهای کتاب و پیوست‌های کتاب نیز این موارد آورده شده است:

تصحیحات و تعلیقات تقی‌زاده (تهیه و تنظیم ایرج افشار)، تدارک وجه برای قبر فردوسی، لوحۀ قبر فردوسی، فردوسی و شاهنامه، چند کلمه دربارۀ فردوسی، نامه به مجتبی مینوی دربارۀ هزارۀ فردوسی و فردوسی‌نامۀ مهر و نامه‌های محمد قزوینی دربارۀ مقالات راجع به فردوسی در کاوه.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

ضد حالات (مجموعه طنز)

ضد حالات (مجموعه طنز)

سعید بیابانکی

این کتاب دربردارندۀ مجموعه‌ای از قطعات نثر نویسنده است كه در ژانر طنز نوشته شده است.

منابع مشابه بیشتر ...

بانگ خاموش؛ نوشته‌هایی دربارۀ شاهنامه و فردوسی، مولانا و آثارش

بانگ خاموش؛ نوشته‌هایی دربارۀ شاهنامه و فردوسی، مولانا و آثارش

توفیق هـ. سبحانی

این کتاب در سه بخش دربرگیرندۀ مجموعه‌ای از نوشتارها و مقالات دربارۀ شاهنامه و فردوسی و همچنین مولانا

دیپلماسی در شاهنامه؛ بررسی روابط بین‌الملل و آداب دیپلماسی در شاهنامۀ فردوسی

دیپلماسی در شاهنامه؛ بررسی روابط بین‌الملل و آداب دیپلماسی در شاهنامۀ فردوسی

علی سهامی

بر اساس نظریه‌های دانشمندان علوم سیاسی و روابط بین‌الملل بهره‌گیری از ابزار دیپلماسی از عناصر قدرتمن