۶۰۰۹ نتیجه

عنوانفرهنگ موضوعی دستور خط فارسی همراه با متن کامل دستور خط فارسی

نویسندهمرتضی قاسمی

ناشرسروش

تاریخ چاپ۱۳۸۷

مکان چاپتهران

شابک1_664_376_964_978

تعداد صفحات۲۰۰

عنواندستور زبان دری

نویسندهعبدالحبیب حمیدی

ناشراقرأ

تاریخ چاپ۱۳۴۷

مکان چاپکابل

تعداد صفحات۱۳۲

عنوانمقدمه‌ای بر معناشناسی زبان‌شناختی

نویسندهجان لاینز

ناشرگام نو

تاریخ چاپ۱۳۸۵ ( چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7_40_7387_964

تعداد صفحات۴۸۸

عنوانزبان استعاری و استعاره‌های مفهومی

نویسندهگروه نویسندگان

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0_845_363_964_978

تعداد صفحات۱۱۲

عنوانخلاصة الأشعار و زبدة الأفکار (بخش شیراز و نواحی آن)

نویسندهمیر تقی‌الدین کاشانی

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9_071_203_600_978

تعداد صفحات۵۰۸

عنوانعهدنامۀ مالک اشتر

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۵۰۰

شابک6_072_203_600_978

تعداد صفحات۱۶۷

عنوانالتلویحات اللوحیة و العرشیة

نویسندهشهاب الدین یحیی سهروردی

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک8_55_8036_964_978

عنوانترانه‌سرای وطن (گزیدۀ شعر ابوالقاسم عارف قزوینی)

نویسندهپژوهش و گزینش: ساعد باقری و سهیل محمودی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک9_330_303_964_978

عنوانتقویم البُلدان

نویسندهابوالفداء ایوبی

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6_170_220_600_978

عنوانچکامه زخم/ مجموعۀ اشعار شاعران معاصر در مرثیۀ جلال آل احمد

نویسندهبا همت اکبر بهداروند

ناشرآوای نور

تاریخ چاپ۱۳۷۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰۰

عنواندربارۀ طبیعت و زبان

نویسنده نوام چامسکی

ناشرروزبهان

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1_98_8175_964_978

عنواندرخت ارغوان(نامه‌هایی از پراگ)

نویسندهپرویز دوایی

ناشرجهان کتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7_07_6732_600_978

عنوانبرگ کاهی در تندباد/ گفتگوی رضا قنبری با کاظم سادات اشکوری

نویسندهرضا قنبری

ناشربه نگار

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک978-964-6332-77-5

عنوانبررسی تطبیقی زمان ها در فرانسه و فارسی

نویسنده دینا نورالهیان

ناشرآریا

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک8_04_6978_600_978

عنوانپیش روی

نویسنده ای.ال.داکترو

ناشرزاوش

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک0_17_6846_600_978

عنوانكتاب پنجم دينكرد: آواشناسی، ترجمه، تعليقات، واژه‌نامه، متن پهلوی

نویسندهژاله آموزگار و احمد تفضلی

ناشرمعین

تاریخ چاپ۱۳۸۸ (چاپ پنجم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2_94_7603_964_978

عنواناستانبول خاطرات و شهر

نویسندهاورحان پاموک

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4_470_448_964_978

عنوانادبیات معاصر قبرس

نویسندهپانوس ایانودیس

ناشرکتاب سرا

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3_02_5506_964_978