ناشر: قطره

۲۹ نتیجه

عنوانبرتری بین بلاغت عرب و عجم

نویسندهابوهلال عسکری (ادیب بزرگ قرن چهارم هجری)

ناشرقطره

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰

شابک7ـ031ـ201ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۰۶

عنوانترجمه و دیدگاه‌های پسا ـ استعماری

نویسندهسوزان باسنت ـ هریش تریودی ـ ماریا تیما کزکو ـ تجاسوینی نیرانجانا

ناشرقطره

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک6ـ919ـ119ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵۴

عنوانپیش‌پرده و پیش‌پرده‌خوانی در ایران همراه با متن مهم‌ترین پیش‌پرده‌ها

نویسندهعباس بهارلو

ناشرقطره

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰

شابک9ـ963ـ119ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۱۶

عنوانترجمه در روزگار ما

نویسندهمارین لوده‌رر

ناشرقطره

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک7ـ970ـ119ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۴۶

عنوانسنت ترجمه در عصر ایلخانان و تیموریان

نویسندهمریم سعیدی، پروانه معاذالهی

ناشرقطره

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک7ـ839ـ119ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۲

عنوانبدیع حکمت: چهل گفتار به یاد امیرمهدی بدیع و جُنگ بدیع‌الحکما

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش مهدی به‌خیال

ناشرقطره

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک1ـ899ـ119ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۷۶

عنوانعشق: در سلوک شعر عرفانی جایی برای عشق نیست

نویسندهاصغر الهی

ناشرقطره

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰

شابک9ـ244ـ119ـ600ـ978

تعداد صفحات۸۲

عنوانسپیدی‌های پراکنده: شعر و شاعری احمدرضا احمدی

نویسندهجمعی از نویسندگان برگزیدۀ رسول رخشا

ناشرقطره

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک0ـ911ـ119ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۲۴

عنوانگاندی: گونه‌ای زندگی و .... چند نقد و نظر

نویسندهکریشنا کری‌پالانی

ناشرقطره

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک6ـ852ـ119ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۴۴

عنوانهزار حکایت و هزار عبارت عرفانی

نویسندهبهاءالدین خرمشاهی با همکاری شهاب‌الدین خرمشاهی، عارف خرمشاهی

ناشرقطره

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ864ـ119ـ600ـ978

تعداد صفحات۹۲۰

عنواننقش زن در ادبیات سینمایی ایران (از آغاز تا سال 1384)

نویسندهژینوس نازک‌کار

ناشرقطره

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰

شابک5ـ437ـ119ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۷۰

عنوانشناخت‌نامه و مجموعه مقالات دکتر جعفر شعار

نویسندهمحمدرضا، ناصر، نصیر و مقصود شعار زیرنظر توفیق هـ. سبحانی

ناشرقطره

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ386ـ119ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۲۴

عنوانسلامت در شاهنامه: بررسی ابعاد چهارگانۀ سلامت از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی در شاهنامۀ فردوسی

نویسندهامیرحسین الهیاری با مقدمۀ دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن

ناشرقطره

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ777ـ119ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۶۲

عنوانسلام بر حیدربابا: ترجمۀ حیدربابای شهریار به شعر فارسی

نویسندهامیرحسین الهیاری

ناشرقطره

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ756ـ119ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۶۴

عنوانسفر بر گذشتنی: پابه‌پای ناصر خسرو بر جادۀ ابریشم در هزارمین زادروز او (دو جلد)

نویسندهمحمدرضا توکلی صابری

ناشرقطره

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ685ـ119ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۸۰+۳۸۰

عنوانداستان مکاشفه: تحلیل و بررسی داستان‌های مینی‌مال

نویسندهفرحناز علیزاده

ناشرقطره

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ675ـ119ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۴۸

عنوانبستنی با طعم توت‌فرنگی

نویسندهسزار آیرا

ناشرقطره

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ256ـ119ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۰۴