ناشر: زاوش

۴ نتیجه

عنوانزندگی سخت

نویسندهمارک تواین

ناشرزاوش

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7_63_6846_600_978

تعداد صفحات۵۹۵

عنواناومون را

نویسندهویکتور پلوین

ناشرزاوش

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک1_81_6846_600_978

تعداد صفحات۱۶۲

عنواننکته‌های ناگفته: مجموعۀ یادداشت و نقد ادبی

نویسندهمهران افشاری

ناشرزاوش

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8_82_6846_600_978

تعداد صفحات۱۸۳

عنوانپیش روی

نویسنده ای.ال.داکترو

ناشرزاوش

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک0_17_6846_600_978