ناشر: عطف

۴ نتیجه

عنوانکریمانه؛ به مناسبت شصت‌وشش سالگی عبدالکریم جربزه‌دار خادم فرهنگ و تمدن ایرانی

نویسندهجمعی از نویسندگان به خواستاری جمشید کیان‌فر

ناشرعطف

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپقم

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ5ـ94427ـ600ـ978

تعداد صفحات۷۱۶

عنوانبیست مقاله در باب تاریخ چاپ سنگی در ایران

نویسندهاولریش مارزلف به اهتمام محمدجواد احمدی نیا

ناشرعطف

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ3ـ94427ـ600ـ978

تعداد صفحات۷۲۰

عنوانرسالۀ جهادیه

نویسندهقائم مقام فراهانی

ناشرعطف

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ1ـ93478ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۶

عنوانفهرست کتاب‌های چاپ سنگی ترکی کتابخانۀ دیجیتال بیاض

نویسندهمجید غلامی جلیسه

ناشرعطف

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپقم

تیراژ۵۰۰

شابک3_0_93478_600_978