ناشر: بهجت

۱۱ نتیجه

عنوانراز خیام: نگرشی نو به شخصیت، اندیشه و اشعار خیام

نویسندهعلیرضا خطیب‌زاده

ناشربهجت

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ058ـ338ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۳۰

عنوانسرود جاودان: گاتاها؛ برگردان هفده هات همراه با متن اوستایی

نویسندهآبتین ساسان‌فر

ناشربهجت

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک6ـ048ـ338ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۳۰

عنوانهفت وادی عشق و سلوک: پژوهشی در باب هفت وادی سلوک و طریقت و عرفان و چرایی و چگونگی سلوک عارفان (دو جلد)

نویسندهعلیرضا خطیب‌زاده

ناشربهجت

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ024ـ338ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۵۸

عنوانحکم حکیم توس: نگرشی دگرگونه به شاهنامه و پندها و پندارهای آن

نویسندهاکبر قره‌داغی

ناشربهجت

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ020ـ338ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۴۸

عنوانتاریخ زرتشتیان ایران: اوضاع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی زرتشتیان

نویسندههاشم رضی

ناشربهجت

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ014ـ338ـ600ـ978

تعداد صفحات۹۲۰

عنواننوروز

نویسندهمحمدحسین امینی‌سام

ناشربهجت

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ002ـ338ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۸

عنوانفرهنگ کوچک پارسی ـ بلوچی، بلوچی ـ پارسی

نویسندهغلامرضا آذرلی به کوشش منوچهر پیشوا

ناشربهجت

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ030ـ338ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۸

عنوانآیین پررمز و راز میترایی

نویسندهفرانتس کومن

ناشربهجت

تاریخ چاپ۱۳۹۳ (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2_29_6671_964

تعداد صفحات۲۵۴

عنوانهایکو: پیدایش هایکو: شیوه‌های مشترک سرایش شعر ژاپنی و فارسی

نویسندهناهوکو تاواراتانی

ناشربهجت

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1_64_2763_964_978

تعداد صفحات۱۶۰

عنوانروش پژوهش راهنمای نگارش مقاله، پایان‌نامه و رساله دکتری با نگاهی به نگارش تحقیق اثر یورگ نیدر هاوزر

نویسندهحمیده بهجت

ناشربهجت

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9_97_2763_964_978

تعداد صفحات۱۱۲

عنوانیاد داستان‌های دل‌انگیز دبستان

نویسندهاکبر قره‌‌داغی

ناشربهجت

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک4_89_2763_964_978