عنواناین است نیچه: تفسیری بر آثار نیچه

نویسندهگونتر شولته

ناشرثالث

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4_440_380_964_978

تعداد صفحات۲۰۰

عنوانآشنایی با زبان‌شناسی (کلیات واج‌شناسی)

نویسندهاحمد سمیعی (گیلانی)

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک5_622_372_964_978

تعداد صفحات۱۹۴

عنواناسرار عشق و مستی: تأملی بر سبک و ساختار غزل حافظ با تکیه بر بافت، لحن و خوشه‌های تداعی‌گر

نویسندهفرهاد طهماسبی

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک7_176_224_964_978

تعداد صفحات۵۳۲+۱۸

عنواناز اشارت‌های دریا (بوطیقای روایت در مثنوی)

نویسندهحمیدرضا توکلی

ناشرمروارید

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک8_112_191_964_978

تعداد صفحات۷۰۷

عنواناصول شکسته‌نویسی: راهنمای شکستن واژه‌ها در گفت‌وگوهای داستان

نویسندهعلی صلح‌جو

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک3_185_213_964_978

تعداد صفحات۶۴+۸

عنوانادیب‌الممالک فراهانی

نویسنده سیدعلی موسوی گرمارودی

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک6_064_222_600_978

تعداد صفحات۱۶۸

عنوانارزش‌های ادبی تاریخ بیهقی

نویسندهمحمدحسن صنعتی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0_1549_00_964_978

تعداد صفحات۲۰۵

عنواناصطلاحات کلیدی در مطالعات ترجمه

نویسندهگیزپه پالامبو

ناشرقطره

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک6_539_119_600_978

تعداد صفحات۲۲۳

عنوانسیبویه‌پژوهی

نویسندهبه کوشش محمد باهر

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5_090_222_600_978

تعداد صفحات۸۴۸

عنوانسنایی‌پژوهی: مجموعه مقالات همایش بین‌المللی حکیم سنایی

نویسندهبه اهتمام مریم حسینی

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2_38_5505_600_978

تعداد صفحات۸۸۸

عنوانده شرط سلوک (رسالة الخائف الهائم عن لومة اللائم)

نویسندهنجم‌الدین کبری

ناشرپارسه

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1_63_5733_600_978

تعداد صفحات۱۵۵

عنوانهزار منزل عشق: خواجه عبدالله انصاری

نویسندهپرویز عباسی داکانی

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک0_539_224_964_978

تعداد صفحات۴۵۰

عنواندر جستجوی رستگاری: حکایت‌های کیمیای سعادت با گفتاری تفصیلی دربارۀ زندگی و اندیشه و روزگار ابوحامد محمد غزالی

نویسندهشهاب‌الدین عباسی

ناشرمروارید

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک8_253_191_964_978

تعداد صفحات۳۲۰

عنوانبیدل‌شناسی

نویسندهغلام‌حسن مجددی

ناشرامیری

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپکابل

تیراژ۱۵۰۰

شابک6_1_8015_9936_978

تعداد صفحات۴۶۴

عنوانخط و نظام‌های نوشتاری در جهان اسلام

نویسندهحسن رضایی باغ‌بیدی، آرزو نجفیان، علی تمیزال، محمدصالح شریف عسکری

ناشرکتاب مرجع

تاریخ چاپ۱۳۹۳ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7_43_5397_600_978

تعداد صفحات۱۶۸

عنواندرّ اوستایی در صدف لهجۀ هزارگی

نویسندهشوکت‌علی محمدی شاری

ناشرصبح امید

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپکابل

تیراژ۲۰۰۰

شابک6_6_8010_9936_978

تعداد صفحات۲۹۶

عنوانفیض‌پژوهی (مجموعه مقالات)

نویسندهشهناز شایان‌فر

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8_114_222_600_978

تعداد صفحات۹۵۲

عنوانسرای سکوت: پیام‌های عارفانه از تذکرةالاولیای عطار

نویسندهایرج شهبازی

ناشردوستان

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک2_62_6207_964_978

تعداد صفحات۴۲۴