عنواندر جست‌وجوی واقعیت

نویسندهمحمدعلی سپانلو (انتخاب و حاشیه‌نویسی)

ناشرافق

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9_738_369_964_978

عنوانبازآفرینی واقعیت

نویسندهمحمدعلی سپانلو (انتخاب و حاشیه‌نویسی)

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۸۱(چاپ نهم)

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک5_64_6736_964

عنوانپیشوای حکمت ایمانیان (مروری بر زندگی و آثار شیخ بهائی)

نویسندهجویا جهانبخش

ناشرهمشهری

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک1_049_241_964_978

عنوانسرگذشت سوررئالیسم (1913 ـ 1952): گفتگو با آندره برتون

نویسندهعبدالله کوثری

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ چهارم)

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک6_636_312_964

عنوانگنجینۀ آشنا: 365 روز در صحبت شاعران پارسی‌گو

نویسندهحسین محی الدین الهی قمشه ای

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک4_632_372_964_978

عنوانمهاجرت در ادبیات و هنر (مجموعۀ مقالات ادبی ـ هنری)

نویسندهشیده احمدزاده

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5_606_372_964_978

عنوانزندگی و شعر صد شاعر: از رودکی تا امروز

نویسندهخسرو شافعی

ناشرکتاب خورشید

تاریخ چاپ۱۳۹۱ چاپ سوم

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4_05_7081_964_978

عنوانخنده‌سازان و خنده‌پردازان

نویسندهعمران صلاحی

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۸۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰۰

شابک6_205_405_964

عنوانحکیم عرفان‌آموز (مروری بر زندگی و آثار سنائی غزنوی)

نویسندهمنوچهر دانش پژوه

ناشرهمشهری

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک6_198_241_964_978

عنواناحوال دل گداخته: گزیدۀ مکتوبات مولانا

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک8_647_372_964_978

عنوانادبیات مکتب‌خانه‌ای ایران (3 جلد)

نویسندهحسن ذوالفقاری و محبوبه حیدری

ناشررشدآوران

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۷۵۰

شابک9_3_92993_600_978

عنوانو کوهستان به طنین آمد

نویسندهخالد حسینی

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک0_085_278_600_978

عنواننگاهی به خویش: گفتگو با شاعران و نویسندگان عرب

ناشرسروش

تاریخ چاپ۱۳۸۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک7_635_435_964

عنوانشاعر صبح (مروری بر زندگی، آراء و آثار خاقانی شروانی)

نویسندهمنوچهر دانش‌پژوه

ناشرهمشهری

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک4_022_240_964_978

عنوانسارقان آتش (گفتگوهایی در باب رمان و شعر)

نویسندهجمانه حداد

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک8_ 539_448_964_978

عنواندیوان اشعار قاضی سعید قمی

نویسندهقاضی سعید قمی

ناشرمؤسسه انتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ۱۳۸۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4_4967_03_964

عنوانافسانه‌های کردی

نویسندهمارگاریتا باریسوونا رودنکو

ناشرجامی

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک6_013_176_600_978

عنوانتخیل و مرگ در ادبیات و هنر (مجموعۀ مقالات نقدهای ادبی ـ هنری)

نویسندهبه کوشش علی عباسی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک8_605_372_964_978