ناشر: سفیر اردهال

۳۲ نتیجه

عنوانصوفیان خلیج فارس: نقش فرقه‌های مرشدیه، دانیالی و نجمیه در تحولات اجتماعی ـ فرهنگی خلیج فارس از قرن پنجم تا یازدهم قمری

نویسندهراضیه صادقی

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک2ـ973ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۰

عنوانسفرنامۀ مقصود جهان

نویسندهمحمودمیرزا بن فتحعلی شاه قاجار

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک6ـ313834ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۰۲

عنوانلرهای ایران؛ لر بزرگ، لر کوچک

نویسندهجواد صفی نژاد

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک9ـ677ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات۷۷۳+۶

عنواندر جست‌وجوی نشابور خراسان؛ زندگی‌نامه، شناخت‌نامۀ شعر و ده‌ها نکتۀ ناگفته دربارۀ شاعر لحظه‌ها دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی (م.سرشک)

نویسندهمحمدباقر نجف‌زاده بارفروش (م.روجا)

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک2ـ663ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۰

عنوانکفش‌هایم کو؟ چه‌کسی بود صدا زد سهراب!؛ درنگی در زندگی و شعر سهراب سپهری

نویسندهمحمدباقر نجف‌زاده بارفروش (م.روجا)

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک5ـ662ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۷۰

عنوانپرده پرده تا وصال؛ شرح جامع اصطلات و مشکلات کشف المحجوب هجویری (دو جلد)

نویسندههاجر خادم، رضا اقدامی

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک7ـ572ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۶۸+۸۵۴

عنوانمنهاج البیان فی ما یستعمله الانسان؛ دو ترجمۀ فارسی کهن از منهاج البیان فی ما یستعمله البیان

نویسندهابن جزله ابوعلی یحیی بن عیسی بغدادی (وفات 493 قمری)

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک7ـ626ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات۸۷۰

عنواننزهۀ القلوب (دو جلد)

نویسندهحمدالله بن ابوبکر بن حمدالله مستوفی قزوینی (به سال 740 هجری قمری)

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2ـ519ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳۵۸

عنوانهنگامۀ عشق

نویسندهآنندرام مخلص

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک5ـ394ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۶۴

عنوانآیین عزاداری از نگاه سفرنامه‌نویسان خارجی؛ مطالعه‌ای مردم‌شناختی

نویسندهجواد نظری‌مقدم

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک1ـ491ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵۹

عنوانسفرنامۀ ناصرالدین شاه به چمن‌سلطانیه

نویسندهسام میرزا

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک6ـ409ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۳۰

عنوانسرزمین کرمانج‌ها: نگاهی به نژاد، تاریخ، جغرافیا، مساکن اولیه و آداب و رسوم قوم ایرانی کرد از ادوار گذشته تاکنون

نویسندهسعید اسدی‌فر

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2ـ478ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۵۶

عنوانسیاق: تاریخ، آموزش، دیوانسالاری و ریاضی حسابداری (دو جلد)

نویسندهاسدالله عبدلی آشتیانی

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک2ـ410ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۶۶

عنوانسیر تاریخی معماری 6000 سالۀ گرگان و استرآباد (دو جلد)

نویسندهاسدالله معطوفی

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک1ـ334ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۲۷

عنوانفرهنگ اصطلاحات عرفانی گلشن راز: بر اساس کشف المحجوب، رسالۀ قشیریه، مرصادالعباد و کیمیای سعادت

نویسندهسهیلا زینلی

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک2ـ139ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۹۸

عنوانمجمع الصنایع فی علوم البدایع

نویسندهنظام‌الدین احمد بن محمدصالح الصدیقی الحسینی

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک2ـ311ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۹۶

عنوانگلشن محمود (در شرح احوال تعدادی از پسران و نوادگان فتحعلی شاه) به ضمیمه تاریخ ملک‌زادگان تخمه خاقان نوشته ایرج میرزا قاجار

نویسندهمحمود میرزا قاجار

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک9ـ312ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۹

عنواننقد هرمنوتیک در دیوان و حدیقة الحدیقۀ سنایی غزنوی

نویسندهفرید شعبانی

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک7ـ093ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۴۸