ناشر: نسل آفتاب

۴ نتیجه

عنوانغربت خیس دریا؛ زندگی و شعر محمدعلی بهمنی

نویسندهسپیده یگانه

ناشرنسل آفتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1ـ45ـ5847ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۸۷

عنوانشد خزان گلشن آشنایی: زندگی و شعر رهی معیری

نویسندهمهسا رون

ناشرنسل آفتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک 3ـ38ـ5847ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۰۰

عنوانغربت خیس دریا (زندگی و شعر محمدعلی بهمنی)

نویسندهسپیده یگانه

ناشرنسل آفتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ45ـ5847ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۰۶

عنوانشفای غمگنان: پژوهش در تحفة العراقین حکیم خاقانی شاعر ایرانی قرن ششم هجری

نویسندهآنالیویا فرمینا آلکساندرا بیلرت

ناشرنسل آفتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ63ـ5847ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۸۸