۱۶۱۴
۴۵۵
مدرنیزم و پست‌مدرنیزم در غزل امروز ایران

مدرنیزم و پست‌مدرنیزم در غزل امروز ایران

پدیدآور: محمود طیّب ناشر: زیتون سبزتاریخ چاپ: ۱۳۹۴مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۱۰۰۰شابک: 3ـ96ـ6428ـ600ـ978 تعداد صفحات: ۵۲۰

خلاصه

در این کتاب ابتدا به بررسی غزل، پیدایی، دگرگونی‌های دوره‌ای و سپس نمود مدرنیزم و پست‌مدرنیزم در غزل امروز ایران و همۀ سختی‌ها و مسائل در این باره پرداخته شده است.

معرفی کتاب

برای دیدن بخشی از صفحات کتاب، لینک فایل پی دی اف (pdf) را ببینید.

 

غزل واژه‌ای عربی است که معانی گوناگون لغوی مانند عشق‌بازی و دوستی و گفت‌وشنود کردن با زنان و حکایت‌کردن از جوانی را داراست. در معنای اصطلاحی یکی از قالب‌های ادبی است که در زمینۀ شعر مطرح است. شمار بیت‌های آن را همیشه میان 7 تا 12 نوشته‌اند. همۀ بیت‌های آن در یک وزن و قافیه است و پس از بیت نخست که باید مصرّع باشد، همۀ مصراع‌های زوج دارای قافیه هستند. در پایان شعر غزل سنتی همیشه اسم شعری شاعر یا تخلص او ذکر می‌شود.

غزل زیباترین و آراسته‌ترین انواع شعر فارسی است؛ بدین معنی که شاعر می‌کوشد تا همۀ هنر خود را در غزل به کار گیرد ... زابن غزل عصاره و گزیدۀ زبان همۀ انواع شعر فارسی است. لغات آن دست‌چین، صیقلی و آزموده شده است. محتوای آن می‌تواند از چیزی که به آن نامدار است، یعنی عشق و زیبایی و وصف معشوق گرفته تا وصل و هجران و غم و غصه و شادی و نیز درون‌مایه‌های ستایشی، اجتماعی، سیاسی، طنز، تعلیمی، آیینی، اخلاقی و هر محتوای دیگری باشد.

غزل فارسی از آغاز شکل‌گیری تا امروز، حادثه‌ها و پیش‌آمدهای فراوانی را پشت سر گذاشته است؛ از بیت‌های غزلی تا غزل کامل. سپس جریان‌های محتوایی و پس از آن بالا و پایین‌گرفتن‌های دیگری پیش آمد و در نهایت جریان‌های دورۀ مدرنیزم (از آغاز دهۀ 70) و سپس پست‌مدرنیزم. در همۀ این دوره‌ها و در همۀ دگرگونی‌های ساختاری و محتوایی، غزل توانسته است استقلالش را در مسیر اصلی حفظ کند؛ اگرچه هنوز گاهی تندبادهایی مخرب عرصۀ آن را آشفته می‌سازد.

در این کتاب ابتدا به بررسی غزل، پیدایی، دگرگونی‌های دوره‌ای و سپس نمود مدرنیزم و پست‌مدرنیزم در غزل امروز ایران و همۀ سختی‌ها و مسائل در این باره پرداخته شده است.

در بخش اول دربارۀ پیدایش غزل و گسترش آن سخن رانده شده است. نویسنده در این بخش بیان می‌کند ظاهراً نخستین غزل فارسی از آنِ شهید بلخی با این مطلع است:

مرا به جان تو سوگند و صعب‌سوگندی                        که هرگز از تو نگردم نه‌بشنوم پندی

بخش دوم اختصاص به معرفی دوره‌های کلاسیک غزل فارسی از آغاز شیوۀ خراسانی (آغازهای سدۀ ششم) تا پایان دورۀ بازگشت ادبی دارد. در بیان دوره‌ها در این بخش تلاش نویسنده در کوتاه‌گویی بوده است. در گزینش و دسته‌بندی نمونه‌غزل‌های هر دوره و معرفی شاعران برجستۀ آن نیز تلاش و دقت فراوانی شده است و با توجه به اینکه محتوای نزدیکر به صددرصد غزل‌های تا پیش از جنبش بیداری (نهضت مشروطه) عاشقانه بوده است و غزل نیز به لحاظ اسمی بیشتر متعلق به این درون‌مایه می‌باشد، جز در چند مورد، تنها غزل‌های عاشقانه آورده شده است.

در بخش سوم دوره‌های نوگرایی غزل فارسی معرفی و تبیین شده است. این دوران با دورۀ بیداری (دورۀ مشروطه) آغاز می‌شود ـ از سال 1284 تا 1304 خورشیدی ـ و در ادامه دوره‌های نیوکلاسیسیزم (از آغاز دهۀ 40 تا آغاز دهۀ 60 از سدۀ 14 خورسیدی)و دورۀ غزل نو پدید می‌آید که این دوره از پایان دهۀ سی تا پایان دهۀ هفتاد را دربر می‌گیرد. در همۀ این دوره‌ها تلاش نویسنده بر این بوده که سیر ظهور غزل نو، چهره‌های موفق و تأثیرگذار و همچنین ویژگی‌های آن را بررسی کرده، چهره‌های برجستۀ این جریان را معرفی کند.

مدرنیزم به مجموعۀ سلسله‌جنبش‌هایی گفته می‌شود که از نیمۀ دوم سدۀ نوزدهم در فرانسه پدید آمده است و از آن به نوگرایی نیز یاد می‌شود. در ایران آغاز این جنبش را می‌توان به دورۀ فرمانروایی قاجار (1193ـ1344 هـ.ق) و به ویژه اواخر این دوره که از آن به عنوان تجدد یاد شده است، مربوط دانست. از بخش چهارم به بعد نویسنده به معرفی این جریان و تأثیر آن در غزل فارسی پرداخته است. نویسنده معتقد است مدرنیزم در شعر سپید برای نخستین بار در کارهای فروغ فرخزاد و در دو کتاب «تولدی دیگر» و «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» نمود پیدا کرده است.

مهم‌ترین عناصر تعیین‌کنندۀ مدرنیزم در غزل به ترتیب مفهوم و گونۀ پردازش آن، ساختار (شکلی و زبانی) و سپس انتخاب واژگان هدفمند شعری است. در این بخش ابتدا به معرفی شاخۀ غربی این جریان و جریان‌های افراطی مشابه در غرب ـ که مهم‌ترین الگوهای شاعران این جنبش در ایران است ـ پرداخته و سپس گفتارهای مرتبط با این جریان ـ مانند بینامتنیت، بازی‌های زبانی، مرگ مؤلف و‌... را به طور گویا و روشن بیان کرده است.

پس از بیان این ملزومات، مؤلف وارد مقولۀ اصلیِ جریان پسامدرنیزم شده و خودِ این جریان را در گسترۀ ادبیات فارسی و سپس غزل امروز ایران شرح و معرفی کرده است.

در این رابطه، پست‌مدرنیزم در شعر سپید و سرآغازهای بحران ـ در حوزه‌ی غزل امروز ـ از اهمیت خاصی برخوردار است.

در حوزه غزل امروز ابتدا به بیان ویژگی‌های ساختاری (شکل)، زبانی و سپس محتوایی (بیان) جریان پست‌مدرنیزم پرداخته است و در هر بخش به ذکر نمونه‌هایی زیر آن مفهوم بسنده کرده است.

فهرست مطالب کتاب:

سرآغاز

بخش نخست: غزل، پیدایش و گسترش (رواج) آن

بخش دوم: دوره‌های کلاسیک غزل فارسی

بخش سوم: دوره‌های نوگرایی غزل فارسی

بخش چهارم: دورۀ مدرنیزم

بخش پنجم: گذار از مدرنیزم؛ و مدرنیزم افراطی

بخش ششم: جریان پست‌مدرنیزم؛ و پست‌مدرنیزم در ادبیات و غزل امروز ایران

گفتار یکم: جریان پست‌مدرنیزم زمینه‌ها و پیدایش، اوج و افول (1969 ـ 1999 م)

گفتار دوم: پست‌مدرنیزم در ادبیات فارسی

گفتار سوم: پست‌مدرنیزم در غزل فارسی

پایان سخن: بررسی یک دفتر شعر پست‌مدرن

نظر شما ۵ نظر
 • مدیر۱۳ ماه پیش
  معرفی کتاب علمی-پژوهشی مدرنيزم و پست مدرنيزم در غزل امروز ایران با مقدمه ای بر غزل مدرن سومين كتاب محمود طيّب با عنوان «مدرنيزم و پست مدرنيزم در غزل امروز ايران» با مقدمه ای بر غزل مدرن است. این کتاب از سوي انتشارات زيتون سبز و با همكاري نشر فرهنگ مانا در حجم 520 صفحه فشرده و با قطع وزيري – دانشگاهی چاپ و منتتشر شد و تنها منبع بیطرف و علمی –پژوهشی جریان غزل پست مدرن در ایران است. تا کنون کتابها و مقالات علمی و پژوهشی متعددی از این کتاب به عنوان منبع اصلی در جریان‌شناختی غزل پست مدرن بهره برده اند. فهرست کوتاه مطالب کتاب: سرآغاز بخش نخست: غزل، پیدایش و گسترش (رواج) آن بخش دوم: دوره‌های کلاسیک غزل فارسی بخش سوم: دوره‌های نوگرایی غزل فارسی بخش چهارم: دورۀ مدرنیزم بخش پنجم: گذار از مدرنیزم؛ و مدرنیزم افراطی بخش ششم: جریان پست‌مدرنیزم؛ و پست‌مدرنیزم در ادبیات و غزل امروز ایران گفتار یکم: جریان پست‌مدرنیزم زمینه‌ها و پیدایش، اوج و افول (1969 ـ 1999 م) گفتار دوم: پست‌مدرنیزم در ادبیات فارسی گفتار سوم: پست‌مدرنیزم در غزل فارسی پایان سخن: بررسی یک دفتر شعر پست‌مدرن فروش: واتساپ و تلگرام: 09336183672 taranakPUD@gmail.com تلگرام و اینستاگرام: @taranakPUD
 • مدیر۱۴ ماه پیش
  معرفی کتاب علمی-پژوهشی مدرنيزم و پست مدرنيزم در غزل امروز ایران با مقدمه ای بر غزل مدرن سومين كتاب محمود طيّب با عنوان «مدرنيزم و پست مدرنيزم در غزل امروز ايران» با مقدمه ای بر غزل مدرن است. این کتاب از سوي انتشارات زيتون سبز و با همكاري نشر فرهنگ مانا در حجم 520 صفحه فشرده و با قطع وزيري – دانشگاهی چاپ و منتتشر شد و تنها منبع بیطرف و علمی –پژوهشی جریان غزل پست مدرن در ایران است. تا کنون کتابها و مقالات علمی و پژوهشی متعددی از این کتاب به عنوان منبع اصلی در جریان‌شناختی غزل پست مدرن بهره برده اند. «غزل فارسی از آغاز شکل‌گیری تا امروز، حادثه‌ها و پیش‌آمدهای فراوانی را پشت سر گذاشته است؛ از بیت‌های غزلی تا غزل کامل. سپس جریان‌های محتوایی و پس از آن بالا و پایین‌گرفتن‌های دیگری پیش آمد و در نهایت جریان‌های دورۀ مدرنیزم (از آغاز دهۀ 70) و سپس پست‌مدرنیزم. در همۀ این دوره‌ها و در همۀ دگرگونی‌های ساختاری و محتوایی، غزل توانسته است استقلالش را در مسیر اصلی حفظ کند؛ اگرچه هنوز گاهی تندبادهایی مخرب عرصۀ آن را آشفته می‌سازد».(طیب، 1394) در ادامه، گزيده اي در معرفي اين كتاب تقديم حضور مي شود: در بخش اول دربارۀ پیدایش غزل و گسترش آن سخن رانده شده است. نویسنده در این بخش بیان می‌کند ظاهراً نخستین غزل فارسی از آنِ شهید بلخی با این مطلع است: مرا به جان تو سوگند و صعب‌سوگندی که هرگز از تو نگردم نه‌بشنوم پندی مؤلف در آغاز کتاب، برای آشنایی خواننده و نمایندگان و شاعران جریان پست مدرنيزم به معرفی دوره های ارزشمند کلاسیک و سنتی غزل فارسی پرداخته است و به طور تقریباً فشرده و بسنده این جریان ها را باز کرده و شرح داده است. دوره هایی مانند دورۀ خراسانی، دورۀ آذربایجانی، دورۀ عراقی، دورۀ هندی، دورۀ بازگشت و ... . بخش دوم اختصاص به معرفی دوره‌های کلاسیک غزل فارسی از آغاز شیوۀ خراسانی (آغازهای سدۀ ششم) تا پایان دورۀ بازگشت ادبی دارد. در بیان دوره‌ها در این بخش تلاش نویسنده در کوتاه‌گویی بوده است. در گزینش و دسته‌بندی نمونه‌غزل‌های هر دوره و معرفی شاعران برجستۀ آن نیز تلاش و دقت فراوانی شده است و با توجه به اینکه محتوای نزدیکر به صددرصد غزل‌های تا پیش از جنبش بیداری (نهضت مشروطه) عاشقانه بوده است و غزل نیز به لحاظ اسمی بیشتر متعلق به این درون‌مایه می‌باشد، جز در چند مورد، تنها غزل‌های عاشقانه آورده شده است. پس از آن به ذکر دورۀ بیداری و سپس سبک کلاسیکِ بعد از آن و در ادامه به بیان سبک غزل نو پرداخته است. پس از غزل نو و معرفی فشردۀ آن، مؤلف وارد بحث های اصلی کتاب شده است و به شرح جریان مدرنیزم و شاخۀ غربی آن که آبشخور شاعران تازه کار است پرداخته و پس از بیان دورۀ مدرنیزم، شاخۀ افراطی جریان مدرنیزم و سپس دورۀ گذار از مدرنیزم در غزل امروز آورده شده است. در بخش سوم دوره‌های نوگرایی غزل فارسی معرفی و تبیین شده است. این دوران با دورۀ بیداری (دورۀ مشروطه) آغاز می‌شود ـ از سال 1284 تا 1304 خورشیدی ـ و در ادامه دوره‌های نیوکلاسیسیزم (از آغاز دهۀ 40 تا آغاز دهۀ 60 از سدۀ 14 خورسیدی)و دورۀ غزل نو پدید می‌آید که این دوره از پایان دهۀ سی تا پایان دهۀ هفتاد را دربر می‌گیرد. در همۀ این دوره‌ها تلاش نویسنده بر این بوده که سیر ظهور غزل نو، چهره‌های موفق و تأثیرگذار و همچنین ویژگی‌های آن را بررسی کرده، چهره‌های برجستۀ این جریان را معرفی کند. پس از آن مؤلف بر سر گفتار اصلی کتاب ـ یعنی جریان پست‌مدرنیزم و سپس نمود آن در غزل امروز ايران ـ رفته است. بخشی که بيش از نیمی از حجم 520 صفحه ای کتاب را شامل شده است. مدرنیزم به مجموعۀ سلسله‌جنبش‌هایی گفته می‌شود که از نیمۀ دوم سدۀ نوزدهم در فرانسه پدید آمده است و از آن به نوگرایی نیز یاد می‌شود. در ایران آغاز این جنبش را می‌توان به دورۀ فرمانروایی قاجار (1193ـ1344 هـ.ق) و به ویژه اواخر این دوره که از آن به عنوان تجدد یاد شده است، مربوط دانست. از بخش چهارم به بعد نویسنده به معرفی این جریان و تأثیر آن در غزل فارسی پرداخته است. نویسنده معتقد است مدرنیزم در شعر سپید برای نخستین بار در کارهای فروغ فرخزاد و در دو کتاب «تولدی دیگر» و «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» نمود پیدا کرده است. مهم‌ترین عناصر تعیین‌کنندۀ مدرنیزم در غزل به ترتیب مفهوم و گونۀ پردازش آن، ساختار (شکلی و زبانی) و سپس انتخاب واژگان هدفمند شعری است. در این بخش ابتدا به معرفی شاخۀ غربی این جریان و جریان‌های افراطی مشابه در غرب ـ که مهم‌ترین الگوهای شاعران این جنبش در ایران است ـ پرداخته و سپس گفتارهای مرتبط با این جریان ـ مانند بینامتنیت، بازی‌های زبانی، مرگ مؤلف و‌... را به طور گویا و روشن بیان کرده است. در این بخش ابتدا به معرفی شاخۀ غربی این جریان و جریان‌های افراطی مشابه در غرب ـ که مهمترین الگوهای شاعران این جنبش در ایران است ـ پرداخته و سپس گفتارهای مرتبط با این جریان ـ مانند بینامتنیت، بازی‌های زبانی، مرگ مؤلف و‌... را به طور گویا و روشن بیان کرده است. پس از بیان این ملزومات، مؤلف وارد مقولۀ اصلیِ جریان پسامدرنیزم شده و خودِ این جریان را در گسترۀ ادبیات فارسی و سپس غزل امروز ایران شرح و معرفی کرده است. در این رابطه، پست مدرنیزم در شعر سپید و سرآغازهای بحران ـ در حوزۀ غزل امروز ـ از اهمیت خاصی برخوردار است. در حوزۀ غزل امروز ابتدا به بیان ویژگی های ساختاری(شکل)، زبانی و سپس محتوایی(بیان) جریان پست مدرنیزم پرداخته است و در هر بخش به ذکر نمونه‌هایی زیر آن مفهوم بسنده کرده است. گسترش گرايش به انديشه هاي پست مدرنيستي در سطوح بالاتر در دانشگاه و در حوزۀ پايان نامه‌نويسي نيز محسوس است و دانشجويان به طور بسيار چشمگير به موضوعات روز و نوين گرايش دارند. از آنجا كه كتاب ها و مجله هاي مربوط به جريان پست‌مدرنيزم در دانشگاه‌ها در حال افزايش است؛ ‌حضور كتاب هايي مانند آنچه محمود طیب تأليف كرده‌ است مي‌تواند مانعي بسيار بازدارنده و شناسنده براي اين جريان شوم و واپسگرا باشد و دانشجويان و اهالي ادبيات و هنر و همچنين نوجوانان و جوانان غير دانشجو را نسبت به اين جريان و عواقب مخرب ادبي و علمي آن آگاه نمايد. توضیح بیشتر درباره‌ی این جریان، در خودِ مطالب کتاب، نمودی کاملاً گویا و روشن یافته است و شاعران، منتقدان و کارشناسان گرامی را به مطالعه‌ی آن بازگشت می‌دهیم. به امید اعتلای هرچه بیشتر ارزش‌های فرهنگی و ادبی این مرز و بوم و پاک شدن این حوزه‌های قدسی از هرگونه اندیشه‌ی ناسالم، آلوده و مخرب. فهرست کوتاه مطالب کتاب: سرآغاز بخش نخست: غزل، پیدایش و گسترش (رواج) آن بخش دوم: دوره‌های کلاسیک غزل فارسی بخش سوم: دوره‌های نوگرایی غزل فارسی بخش چهارم: دورۀ مدرنیزم بخش پنجم: گذار از مدرنیزم؛ و مدرنیزم افراطی بخش ششم: جریان پست‌مدرنیزم؛ و پست‌مدرنیزم در ادبیات و غزل امروز ایران گفتار یکم: جریان پست‌مدرنیزم زمینه‌ها و پیدایش، اوج و افول (1969 ـ 1999 م) گفتار دوم: پست‌مدرنیزم در ادبیات فارسی گفتار سوم: پست‌مدرنیزم در غزل فارسی پایان سخن: بررسی یک دفتر شعر پست‌مدرن فهرست تفصیلی کتاب مدرنيزم و پست مدرنيزم در غزل امروز ایران سرآغاز آغاز بخش نخست : غزل، پيدايش و گسترش (رواج) آن درآمد غزل به معناي عام پيدايش غزل نظري تازه در پيدايش غزل نخستين غزل فارسي غزل در سدهي پنجم گسترش(رواج) غزل بخش دوم: دوره‌هاي کلاسيک غزل فارسي دگرگونيهاي(تحولات) دورهاي غزل از آغاز شيوهي خراساني تا پايان دورهي بازگشت ادبي شاعران برجستهي شيوهي عراقي پايان دورهي عراقي دورهي وقوع جنبش(جريان) واسوخت دوره‌ی بازگشت ادبی بخش سوم: دوره‌هاي نوگرايي غزل فارسي سرآغاز دگرگوني در غزل فارسي جريانسازان غزل نو تخريب آنچه بود تثبيت يک جريان از غزل نو به مدرنيزم غزل نو، ويژگيها و تمايزها وزن شکل کليشههاي فراوان ردّ مطلع رديفهاي نو به کاربردن رديفهاي بلند قافيههای نو حذف قافيه و رديف نمونههايي موفق از غزل نو: بخش چهارم: دوره‌ي مدرنيزم مدرنیزم و جریان غزل مدرن (مدرنيزم در غزل امروز) درآمد مدرنيزم در ايران مدرنيزم در غزل فارسي تکانههاي مدرنيزم پيدايش عناصر مدرنيزم در غزل وزن در غزل مدرن وزنهاي سنگين حذف رديف در غزل مدرن خروج از قافيه روايت مدرن نمونههايي از روايت موفق: بهرهگيري از ساختارهاي نمايشي در روايت مدرن تفکر در غزل مدرن نمونههايي از انديشه و تفکر در غزل مدرن کليشه در غزل مدرن «بازگشت»ي تلخ و آزاردهنده بخش پنجم: گذار از مدرنیزم؛ و مدرنیزم افراطی در غزل امروز ایران مفهوم(و محتوا) زبان (واژگان و سبک بيان) شکل آوردن دو مصراع در قالب مصراع نخست يک بيت بخش ششم: جریان پستمدرنيزم؛ و پست مدرنیزم در ادبیات و غزل امروز ایران گفتار یکم: جریان پستمدرنيزم زمينهها و پيدايش، اوج و افول جنبش(مکتب/ جريان)هاي افراطي در ادبيات درآمد فرماليزم از نشانهشناسي تا ساختارگرايي ساختشکني : واسازي/ شالودهشکني مرگ مؤلّف : مرگ نويسنده جنبش پستمدرنيزم تپش و جريان درآمد شيوع پستمدرنيزم بازيهاي زباني بينامتنيّت گفتار دوم: پستمدرنيزم در ادبيات فارسي پستمدرنيزم در ادبيات فارسي (براندازي ادبي) درآمد گفتار سوم: پستمدرنيزم در غزل فارسي پستمدرنيزم در غزل فارسي (براندازي ادبي) درآمد پيش از بحران آغاز بحران ساختار، بيان و محتوا در غزل پستمدرن وضعيتي ديگرگونه پستمدرنِ متعادل و آرام (فرامدرن) سرّ دلبران در حديث ديگران پايان سخن (بررسی یک دفتر شعر پست‌مدرن) گيتارزدن با پيانوي کاغذي وفاداري به اصالت شکل تعداد ابيات غزل هنجارگريزي ديني (دينستيزي) هنجارگريزي اخلاقي (اروتيزم ، پورنوگرافي): اشارههاي مشکوک محتوايي انديشه و تفکر وزن بيمحتوايي(بيانپريشي) منبعها و مأخذها نمايه
 • مدیر۲۶ ماه پیش
  برای خرید این کتاب با کتاب فروشی شرق در اهواز تماس بگیرید: 06132210038 یا ایمیل های زیر: arg.noandish@gmail.com novinvirastar@gmail.com
 • مدیر۳۱ ماه پیش
  کجا میشه این کتاب رو پیدا کرد؟
 • مدیر۳۲ ماه پیش
  کتاب مدرنیسم و پست مدرنیسم در غزل امروز ایران از محمود طیب جامع و خوبیه برای پایان نامه‌ام خوندمش و کلی کمکم کرد

پربازدید ها بیشتر ...

ایران در بازی بزرگ: سر پرسی سایکس کاشف، کنسول، سرباز، جاسوس

ایران در بازی بزرگ: سر پرسی سایکس کاشف، کنسول، سرباز، جاسوس

آنتونی وین

در این کتاب نویسنده با دسترسی به انبوه اسناد و یادداشت‌های خانوادگی سایکس، خواننده را با وجوه کمتر ش

گفتمان روایی: رساله‌ای در روش تحلیل

گفتمان روایی: رساله‌ای در روش تحلیل

ژرار ژنت

این کتاب یکی از مهم‌ترین آثاری است که در زمینۀ روایت‌شناسی منتشر شده و به عنوان کتابی مرجع در این حو

منابع مشابه بیشتر ...

آثار منتشرنشدۀ عارف قزوینی شاعر ملی ایران

آثار منتشرنشدۀ عارف قزوینی شاعر ملی ایران

به کوشش سیدهادی حائری

در این کتاب، زندگی‌نامه و نقد و بررسی سایه‌روشن‌های آثار عارف قزوینی به مثابۀ یکی از بنیان‌گذاران تر

ساز و نوا در اشعار ملک الشعرای بهار

ساز و نوا در اشعار ملک الشعرای بهار

غزل شریفی

ملک‌الشعرای بهار گوش موسیقایی داشته است. بیشتر خوانندگان آن دوره و دوره‌های بعد، تصنیف‌هایی از بهار