عنوانفرهنگ توصیفی زبان‌شناسی

نویسندهعبدالرضا قیومی

ناشرشاپورخواست

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپخرم آباد

تیراژ۱۰۰۰

شابک1_79_5673_600_978

تعداد صفحات۱۴۳

عنوانفرهنگ داستان‌های عاشقانه در ادب فارسی

نویسنده علی اصغر باباصفری

ناشرپژوهشگاه علوم اسلامی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5_648_426_964_978

تعداد صفحات۶۵۷

عنوانفردوسی، اسطوره و رئالیسم

نویسندهمنصور یاقوتی

ناشرنگیما

تاریخ چاپ۱۳۸۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

شابک7_94_7905_964_978

تعداد صفحات۱۳۲

عنوانعرفان عملی

نویسندهسیدسلمان صفوی

ناشرسلمان آزاده

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰۰

شابک5_03_5357_600_978

تعداد صفحات۸۷

عنوانعرفان اسلامی در شرق و غرب: گفتگوی سید سلمان صفوی و پروفسور سیدحسین نصر

نویسندهسیدسلمان صفوی

ناشرسلمان آزاده

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰۰

شابک8_02_5357_600_978

تعداد صفحات۸۲

عنوانعقاب: کارنامه، نقد و تحلیل اشعار پرویز ناتل خانلری

نویسندهبه اهتمام میلاد عظیمی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک4_377_372_964_978

تعداد صفحات۴۶۷

عنوانشهربند گنجه (گزیدۀ مقاله‌ها و یادداشت‌های دکتر بهروز ثروتیان دربارۀ نظامی گنجه‌ای)

نویسندهعلیرضا قوجه‌زاده

ناشرآیدین

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتبریز

تیراژ۱۰۰۰

شابک3_04_5871_600_978

تعداد صفحات۴۶۰

عنوانشکوفه‌های گیلاس: هایکو از باشو تا امروز

نویسندهعطا دانایی

ناشرصدای معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5_72_6494_964_978

تعداد صفحات۲۴۵

عنوانشرح و نقد غزلیات شمس تبریزی

نویسندهمولانا جلال‌الدین محمد مشهور به مولوی

ناشرسازمان تبلیغات اسلامی

تاریخ چاپتهران

مکان چاپ1387

تیراژ۳۰۰۰

شابک9_276_304_964_978

تعداد صفحات۱۳۸۶

عنوانشعر آلمانی از آغاز تا امروز

نویسندهعلی غضنفری

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6_147_253_600_978

تعداد صفحات۷۸۴

عنوانشعر روس از ديروز تا امروز

نویسنده گاوریلا رامانویچ درژاوین، واسیلی آندریوسچ پوشکین و دیگران

ناشرثالث

تاریخ چاپ۱۳۸۶

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک9_317_380_964_978

تعداد صفحات۲۹۰

عنوانشرح دیوان ملا پریشان

نویسندهاسفندیار غضنفری امرایی به کوشش اسعد غضنفری

ناشرشاپور خواست

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپخرم آباد

تیراژ۳۰۰۰

شابک2_36_2707_964_978

تعداد صفحات۲۷۰

عنوانشرح سادۀ گلشن راز

نویسندهشیخ محمود شبستری

ناشرشرکت چاپ و نشر بین الملل

تاریخ چاپ۱۳۸۸(چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک1_214_304_964_978

تعداد صفحات۴۴۳

عنوانسر دلبران در حدیث دیگران (فرافکنی در مثنوی معنوی)

نویسندهیدالله رحیمی

ناشرشاپور خواست

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپخرم آباد

تیراژ۱۰۰۰

شابک7_19_5673_600_978

تعداد صفحات۱۳۴

عنوانسخن رمز دهان [تئوری و نقد شعر]

نویسندهشمس آقاجانی

ناشرسرزمین اهورایی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9_01_6792_600_978

تعداد صفحات۲۹۲

عنوانزن در ایران باستان: بررسی فراز و فرود موقعیت زن در ایران باستان با تأکید بر دوران ساسانی

نویسندهفروغ علیزاده

ناشرشورآفرین

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8_99_2995_964_978

تعداد صفحات۳۰۲

عنوانزندگینامۀ گابریل گارسیا مارکز

نویسندهجرالد مارتین

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک6_038_278_600_978

تعداد صفحات۲۹۶

عنوانزندگی در دنیای متن: شش گفت‌وگو، یک بحث

نویسندهپل ریکور

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ هفتم)

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک3_031_305_964_978

تعداد صفحات۱۶۸