ناشر: اطلاعات

۲۸ نتیجه

عنوانگلچینی از مقالات فرهنگی

نویسندهفضل الله رضا به کوشش محمدرضا گنجی زاده

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۲۵

شابک8ـ093ـ435ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۶۴

عنوانمحبوبیت زنان از نگاه عرفانی

نویسندهمنصوره اعتمادی

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۲۵

شابک4ـ103ـ435ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۴۸

عنوانبازکاوی مؤلفه‌های هویت ملی در شاهنامۀ فردوسی

نویسندهمنوچهر دانش‌پژوهان

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۲۵

شابک0ـ101ـ435ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲۰

عنوانفلسفه و زندگی؛ گفتگو با استاد دکتر غلامحسین دینانی

نویسندهکریم فیضی

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۲۵

شابک6ـ097ـ435ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۲۸

عنوانساز نی در کربلاست: نگاهی بر هزار سال شعر عاشورایی فارسی از شاعران ایران

نویسندهبه کوشش رحیم زریان

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۵۰

شابک1ـ092ـ435ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۳۶

عنوانآقای کتابدار؛ گفتگو با کامران فانی

نویسندهمنوچهر دین‌پرست

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۵۰

شابک7ـ087ـ435ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵۲

عنوانتکوین و تحول چهرۀ قهرمان در اسطوره‌ها و حماسۀ ملی ایران

نویسندهحمیدرضا خوارزمی

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۵۰

شابک1ـ063ـ435ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۵۲

عنوانسعدی و مسائل اجتماعی؛ چهار مقاله دربارۀ مدارا، نوع‌دوستی، استبدادستیزی و اقتصاد

نویسندهاحمد کتابی

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۵۰

شابک7ـ058ـ435ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲۰

عنواناسماء و صفات الهی در آثار عطار نیشابوری

نویسندهحمیدرضا شیرعلی مهرآیین

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۵۰

شابک8ـ080ـ435ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۹۶

عنواندر برف پیری؛ مجموعه‌ای از مقالات دکتر احمد مهدوی دامغانی

نویسندهاحمد مهدوی دامغانی به کوشش سیدعلی‌محمد سجادی، سعید واعظ

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۵۰

شابک0ـ060ـ435ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۸۰

عنوانحافظ معنوی؛ غزلیات حافظ به روایت دکتر دینانی (جلد دوم)

نویسندهکریم فیضی

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۵۰

شابک5ـ010ـ435ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۴۸

عنوانپژوهشی اجمالی در ادبیات عامیانه ایران

نویسندهسیدوهاب قیاسی

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۲۵

شابک4ـ998ـ423ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۶۴

عنوانیاد عزیزان در برگ‌ریزان: مجموعه‌ای از مقالات احمد مهدوی دامغانی

نویسندهاحمد مهدوی دامغانی به کوشش سیدعلی‌محمد سجادی، سعید واعظ

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۵۰

شابک8ـ961ـ423ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۹۵

عنوانبیان المحمود؛ تذکره‌ای در فن مشاعره (به سال 1240 هـ ق)

نویسندهمحمود میرزا قاجار

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۵۰

شابک3ـ995ـ423ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۴۸

عنواناز دریای معارف مولانا

نویسندهاحمد کتابی

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۵۰

شابک7ـ984ـ423ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۸۰

عنوانچندین هزار بیت بدیع بلند: نقد حال، گزیده آثار و شرح اشعار مسعود سعد سلمان

نویسندهمحمد مهیار

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۵۰

شابک6ـ949ـ423ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۳۴

عنواندکتر احمد مهدوی دامغانی و میراث ادبی و فرهنگی او

نویسندهمنصور رستگار فسایی

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۵۰

شابک4ـ972ـ423ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۷۲

عنوانعشق و انسان در مثنوی مولوی

نویسندهقادر فاضلی

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۱۰۰

شابک3ـ841ـ423ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۸۴