ناشر: گام نو

۸ نتیجه

عنوان فلسفه برای زبان شناسان

نویسندهشیوان چیمن

ناشرگام نو

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ02ـ7450ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۰۶

عنوانشیرین و لیلی: سیمای زن در شعر نظامی

نویسندهمحبوبه پاک‌نیا

ناشرگام نو

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ26ـ6917ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۲۸

عنوانپساساختار‌گرایی و خوانش گفتمان‌ها (بر بنیاد اندیشه‌های دریدا، فوکو و لیوتار)

نویسندهمایکل ای. پیترز، نیکلاس سی. بوربولس

ناشرگام نو

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ46ـ7387ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۰۰

عنوانزَنوارگی در اندیشۀ ابن عربی

نویسندهنزهه براضه

ناشرگام نو

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5ـ38ـ6917ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۲۰

عنوانبیگانه به روایت آندره آبو

نویسندهآلبر کامو

ناشرگام نو

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک0ـ59ـ6917ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۱۵

عنوانزن و زبان

نویسندهعبدالله غذامی

ناشرگام نو

تاریخ چاپ۱۳۹۵ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ01ـ6917ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۳۸

عنوانادبیات و مرگ

نویسندهموریس بلانشو

ناشرگام نو

تاریخ چاپ۱۳۹۴ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ74ـ7387ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۳۹

عنوانمقدمه‌ای بر معناشناسی زبان‌شناختی

نویسندهجان لاینز

ناشرگام نو

تاریخ چاپ۱۳۸۵ ( چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7_40_7387_964

تعداد صفحات۴۸۸