عنوانهویت ملی در قصه‌های عامۀ دورۀ صفوی

نویسندهمحمد حنیف

ناشرعصر داستان

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5_16_6970_600_978

تعداد صفحات۳۲۴+۴

عنواننگار و نگاره: نقاشی‌هایی از آثار تاریخی حرمین شریفین

نویسندهرسول جعفریان

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3_583_224_964_978

تعداد صفحات۹۶

عنوانهفتاد گل زرد: علی باباچاهی در وضعیت دیگر

نویسندهمحمد لوطیج

ناشرسرزمین اهورایی

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

شابک4_19_6792_600_978

تعداد صفحات۲۴۰

عنواننقد برتر (مجموعه مقالات برگزیدۀ هشتمین جشنوارۀ نقد کتاب)

نویسندهگروهی از نویسندگان

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1_100_222_600_978

تعداد صفحات۴۶۴

عنواننیچه و آری‌گویی تراژیک به زندگی

نویسندهحمیدرضا محجوبی آرانی با دیباچه‌ای از پروفسور برنارد رجینستر

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

شابک2_195_213_964_978

تعداد صفحات۳۸۴+۸

عنواننقد ساختار اندیشه

نویسنده علیرضا جاوید، محمد نجاری

ناشرآشیان

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک8_46_7518_964_978

تعداد صفحات۳۳۶

عنواننیچه (قدم اول)

نویسندهلارنس گین

ناشر176

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8_94_7768_964_978

تعداد صفحات۱۷۶

عنواننقد منابع اطلاعاتی: شناخت مفاهیم، ساختار، ماهیت و معیارهای نویسنده

نویسندهفریبرز درودی

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0_095_222_600_978

تعداد صفحات۲۱۶

عنواننگاهی نو به اسطوره‌شناسی: نقش اسطوره و شخصیت‌های اساطیری در تاریخ و فرهنگ ملل

نویسندهفیلیپ ویلکینسون، نیل فیلیپ

ناشرسبزان

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک8_076_117_600_978

تعداد صفحات۳۵۲

عنوانمنطق گفتگویی میخائیل باختین

نویسندهتزوتان تودوروف

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۳۹۱ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۸۰۰

شابک6_353_305_964_978

تعداد صفحات۱۸۴

عنوانمهرجویی: کارنامۀ چهل ساله / گفت‌وگوی مانی حقیقی با داریوش مهرجویی

نویسندهمانی حقیقی

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک0_128_213_964_978

تعداد صفحات۳۵۲

عنوانمولانا و معنای زندگی

نویسندهمهدی کمپانی زارع

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک3_68_5747_600_978

تعداد صفحات۱۹۲

عنواننشانه‌شناسی شناختی در حیطۀ فیلم

نویسندهوارن باکلند

ناشرمینوی خرد

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3_41_6220_600_978

تعداد صفحات۲۲۸

عنوانمجمع الرسائل: 108 رساله از رئیس السلطنه و اب الطائفه و سید الطریقه القطب الازلی والعالم العلی ابن عبدالله حضرت سید نورالدین شاه نعمت الله ولی (دو جلد)

نویسندهشاه نعمت الله ولی

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک6_582_224_964_978

تعداد صفحات۱۴۹۸

عنوانمعرفت‌شناسی

نویسندهلیندا زاگربسکی

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2_315_185_964_978

تعداد صفحات۲۸۸

عنوانمن و آزادی: خاطرات میرزا حسین خیاط (فرنیا) از دوستان عارف قزوینی و میرزا کوچک‌خان جنگلی

نویسندهحسین فرنیا به کوشش مهدی نورمحمدی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک0_388_372_964_978

تعداد صفحات۱۹۸

عنوانمعنای معنا

نویسندهسی.کی. اُگدن، آی.اِی ریچاردز

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک9_478_401_964_978

تعداد صفحات۳۸۹

عنوانمجموعۀ اشعار گلچین گیلانی

نویسندهمجدالدین میرفخرایی

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپرشت

تیراژ۱۰۰۰

شابک0_160_190_964_978

تعداد صفحات۳۸۰