ناشر: سوفیا

۳ نتیجه

عنواندانشنامۀ زیبایی‌شناسی و فلسفۀ هنر

نویسندهجمعی از نویسندگان ویراستۀ پل ادواردز، دونالد ام. بورچرت

ناشرسوفیا

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۵۰

شابک6ـ963598ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۲۰

عنوانعرفان شرق و غرب

نویسندهرودولف اوتو

ناشرسوفیا

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک5ـ5ـ96359ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۸۰

عنوانتاریخ توفیق؛ سرگذشت طنز در مطبوعات ایران

نویسندهسیدمسعود رضوی

ناشرسوفیا

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ0ـ96359ـ600ـ978

تعداد صفحات۹۴۴