نویسنده: محسن سلیمانی

۲ نتیجه

عنوانرمان‌نویسی در وقت اضافه (دو جلد)

نویسندهمحسن سلیمانی

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ468ـ436ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۱۷۰

عنوانطنز‌پردازی به زبان ساده؛ علل خنده و فنون و تمرین‌هایی برای طنز‌نویسی

نویسندهمحسن سلیمانی

ناشرسروش

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ0922ـ12ـ964ـ978

تعداد صفحات۹۲۲