عنوانفرهنگ توصیفی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی

نویسندهفردوس آقاگل‌زاده

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5_251_404_964_978

تعداد صفحات۲۰۰

عنوانفرهنگ توصیفی زبان‌شناسی اجتماعی

نویسندهسپیده عبدالکریمی

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1_246_404_964_978

تعداد صفحات۲۱۸

عنوانفرهنگ توصیفی نشانه‌شناسی

نویسندهفاطمه عظیمی‌فرد

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5_248_404_964_978

تعداد صفحات۲۴۳

عنوانمولانا؛ دیروز، امروز، فردا

نویسندهآنه‌ماری شیمل

ناشربصیرت

تاریخ چاپ۱۳۸۹ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8_6_91412_964_978

تعداد صفحات۲۴۶

عنوانیادنامۀ استاد مهرداد اوستا (ضمیمۀ تاریخ و فرهنگ معاصر): ویژه‌نامۀ شمارۀ 4

نویسندهبه کوشش محمدحسین رحمانی

ناشرمرکز بررسی های اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۷۳

مکان چاپقم

تیراژ۲۵۰۰

تعداد صفحات۳۹۲

عنوانمیلاد و ماندگاری شعر: مجموعه مقالات در مقولۀ شعر

نویسندهمحمود سجادی

ناشرنوید

تاریخ چاپ۱۳۸۶

مکان چاپشیراز

تیراژ۳۰۰۰

شابک6_502_358_964

تعداد صفحات۱۷۲

عنوانوصل خورشید: شرح شصت غزل از حافظ

نویسندهعلیرضا مظفری

ناشرآیدین

تاریخ چاپ۱۳۸۷

مکان چاپتبریز

تیراژ۱۱۰۰

شابک0_46_5592_964_978

تعداد صفحات۴۴۸

عنواننام‌ها و یادها در قلم و بیان محمد بهمن‌بیگی

نویسندهعلی شجاعی

ناشرنوید

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپشیراز

تیراژ۱۵۰۰

شابک7_179_192_600_978

تعداد صفحات۴۵۶

عنواندربارۀ هنر و شعر و شاعری/نیما یوشیج

نویسندهسیروس طاهباز

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۸۵

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک0_229_351_964

تعداد صفحات۴۶۳

عنواننظریۀ نثر در ادب فارسی

نویسندهخدایی شریف

ناشرداستان سرا

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپشیراز

تیراژ۲۰۰۰

شابک9_34_5766_600_978

تعداد صفحات۴۸۸

عنوانقسم به نخل، قسم به زیتون: بررسی تطبیقی شعر مقاومت ایران و فلسطین

نویسندهمحبوبه محمدی روزبهانی

ناشربنیاد حفظ و نشر آثار و ارزش های دفاع مقدس

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک9_53_5156_600_978

تعداد صفحات۲۳۲

عنوانمعرفی و نقد و تحلیل شروح مثنوی: شروح فارسی و موجود در ایران

نویسندهرضا شجری

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۸۶

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک5_1068_00_964

تعداد صفحات۳۶۷

عنوانکلیات نادم

نویسندهمیرزا محمدیحیی نادم قیصاری

ناشرعرفان

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک3_6408_964_978

تعداد صفحات۲۷۹

عنوانکلیات نظام قاری

نویسندهمحمود ابن امیراحمد نظام قاری

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7_160_220_600_978

تعداد صفحات۶۶۸

عنواننشانه‌شناسی فرهنگ (ی): مجموعه مقالات نقدهای ادبی ـ هنری

نویسنده جمعی از نویسندگان به کوشش امیرعلی نجومیان زیرنظر بهمن نامور مطلق

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک3_501_372_964_978

تعداد صفحات۲۵۴+۴

عنواننشستن واژه در قصه

نویسندهحسین نیّر زیر نظر هوشنگ مرادی کرمانی

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0_20_6143_600_978

تعداد صفحات۳۳۷

عنوانمقاومت و پایداری در شعر عرب از آغاز تا امروز

نویسندهموسی بیدج

ناشربنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک9_59_5262_600_978

تعداد صفحات۲۱۶

عنوانمغازله در خون (جستاری در نقد و بررسی سروده‌های پیشروان شعر پایداری ایران و شعر دفاع مقدس ایلام)

نویسندهعباس صیدی

ناشربرگ آذین

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپایلام

تیراژ۱۰۰۰

شابک4_66_7372_964_978

تعداد صفحات۳۰۰