۵۴۵۷ نتیجه

عنوانادبیات مکتب‌خانه‌ای ایران (3 جلد)

نویسندهحسن ذوالفقاری و محبوبه حیدری

ناشررشدآوران

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۷۵۰

شابک9_3_92993_600_978

عنوانو کوهستان به طنین آمد

نویسندهخالد حسینی

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک0_085_278_600_978

عنواننگاهی به خویش: گفتگو با شاعران و نویسندگان عرب

ناشرسروش

تاریخ چاپ۱۳۸۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک7_635_435_964

عنوانشاعر صبح (مروری بر زندگی، آراء و آثار خاقانی شروانی)

نویسندهمنوچهر دانش‌پژوه

ناشرهمشهری

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک4_022_240_964_978

عنوانسارقان آتش (گفتگوهایی در باب رمان و شعر)

نویسندهجمانه حداد

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک8_ 539_448_964_978

عنواندیوان اشعار قاضی سعید قمی

نویسندهقاضی سعید قمی

ناشرمؤسسه انتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ۱۳۸۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4_4967_03_964

عنوانافسانه‌های کردی

نویسندهمارگاریتا باریسوونا رودنکو

ناشرجامی

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک6_013_176_600_978

عنوانتخیل و مرگ در ادبیات و هنر (مجموعۀ مقالات نقدهای ادبی ـ هنری)

نویسندهبه کوشش علی عباسی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک8_605_372_964_978

عنواندر کام نهنگ و چند مقالۀ دیگر

نویسندهجورج اورول

ناشرمجید

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک7_093_453_964_978

عنوانمردی که شبیه شعر خود نیست (دربارۀ احمدرضا احمدی)

نویسندهبه کوشش ناصر صفاریان

ناشرثالث

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4_747_380_964_978

عنوانقطوف الربیع فی صنوف البدیع

نویسندهمحمدحسین قریب گَرَکانی (شمس العلماء)

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3_99_7531_964_978

عنوانمنظومه‌های عاشقانه بلوچی

نویسندهعبدالغفور جهاندیده

ناشرمعین

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2_049_165_964_978

عنوانتاریخ روزنامه‌نگاری در ایران (دو جلد)

نویسندهاسماعیل جسیم

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک3_198_404_964_978

عنواندرخت دانایی: گزیدۀ کلیله و دمنه

نویسندهبه کوشش محمدحسین مجدم

ناشرجهان کتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک3_76_2533_964_978

عنوانمجموعه داستان‌ها و یادنوشت‌ها

نویسندهسیمین بهبهانی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک1_645_351_964_978

عنوانلحظه‌ای و سخنی (دیدار با سیدمحمدعلی جمالزاده)

نویسندهبه کوشش مسعود رضوی

ناشرهمشهری

تاریخ چاپچاپ دوم، ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک9_184_241_964_978

عنواندیوان شمع جمع فؤاد کرمانی

نویسندهبه کوشش سیدمحمدعلی گلاب‌زاده

ناشرولی

تاریخ چاپچاپ دوم، ۱۳۸۹

مکان چاپکرمان

تیراژ۲۰۰۰

شابک9_18_2896_964_978

عنوانآثار باقیه (از مردمان گذشته)

نویسندهابوریحان بیرونی

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5_327_185_964_978