۶۰۴۵ نتیجه

عنوانآیینۀ اسکندر: بازنویسی کتاب شرفنامه اثر نظامی گنجوی

نویسندهبهروز ثروتیان

ناشراهل قلم

تاریخ چاپ۱۳۸۲(چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک 4_40_5568_964

تعداد صفحات۱۱۷

عنوانآیینۀ سکندری: تاریخ ایران از زمان ماقبل تاریخ تا رحلت حضرت ختمی‌مرتبت

نویسندهمیرزا آقاخان کرمانی

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

شابک 3_560_362_964_978

تعداد صفحات۴۵۹

عنوانابن سینا پژوهی: مجموعه مقالاتی در معرفی آرا، احوال و آثار ابن سینا

نویسندهگروه نویسندگان به کوشش فاطمه فنا

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۷۵۰

شابک7_153_222_600_978

تعداد صفحات۸۵۶

عنوانآوایی از ژرفا: گفت‌وشنودهای محمدرضا ارشاد با دکتر میرجلال‌الدین کزازی در پدیدارشناسی زبان پارسی

نویسندهمحمدرضا ارشاد

ناشرمعین

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک 0_100_165_964_978

تعداد صفحات۲۹۶

عنوانآتش پارسی: درنگی در روزگار، زندگی و اندیشۀ سعدی (دو جلد)

نویسندهحمید یزدان‌پرست

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۵۰

شابک5_933_423_964_978

تعداد صفحات۱۵۴۰

عنواناحوال و آثار میرغلامعلی آزاد بلگرامی

نویسندهسیدحسن عباس

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

تاریخ چاپ۱۳۸۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3_65_6053_964

تعداد صفحات۴۷۴

عنواندیوان کامل اشعار شاطرعباس صبوحی قمی

نویسندهبه تحقیق و اهتمام حسن گل محمدی «فریاد»

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک8_380_224_964_978

تعداد صفحات۲۰۰

عنوانآیین پررمز و راز میترایی

نویسندهفرانتس کومن

ناشربهجت

تاریخ چاپ۱۳۹۳ (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2_29_6671_964

تعداد صفحات۲۵۴

عنوانآیین شهریاری در شرق

نویسندهسموئیل کندی ادی

ناشرانتشارت علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک 3_324_445_964_978

تعداد صفحات۵۱۴+۱۰

عنوانآواشناسی فیزیکی با استفاده از رایانه

نویسنده ماندانا نوربخش

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک 0_571_224_964_978

تعداد صفحات۲۲۸

عنوانآیت الحق: شرح احوال سیدالعلماء حضرت سیدعلی آقا قاضی (قدس سره) (دو جلد)

نویسنده سیدمحمدحسن قاضی با مقدمۀ حسین غفاری

ناشرجلد اول: حکمت، جلد دوم: بصیرت

تاریخ چاپجلد اول: ۱۳۹۲ (چ چهارم) جلد دوم: ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3_4_81412_964

تعداد صفحات۴۵۸+۲۲۵

عنوانآنیما در شعر شاملو

نویسندهالهام جم‌زاد

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5_887_351_964_978

تعداد صفحات۴۰۰

عنوانآندره مالرو (حماسه‌سرای تمدن‌ها)

نویسندهگائتان پیکون

ناشرانتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۸۴(چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابکxـ636ـ445ـ964

تعداد صفحات۲۴۰+۱۲

عنوانآیندۀ ادیان

نویسندهپل تیلیخ به کوشش جرالدسی براؤئر

ناشرمرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ۱۳۸۴ (چاپ دوم)

مکان چاپقم

تیراژ۲۰۰۰

شابک 4_11_8090_964

تعداد صفحات۱۵۲

عنوانبر فراز ابرها: پیوند دوبارۀ پدر و پسر

نویسندهجاناتان باخ

ناشرافراز

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک6_113_326_600_978

تعداد صفحات۴۰۰

عنوانچهره‌های ادبی نوبل

نویسندهفروغ خاکسار

ناشرنسیم دانش

تاریخ چاپ۱۳۸۳

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک 9_17_7145_964

تعداد صفحات۲۰۸

عنوانآشنایی با ادبیات عصر اشکانی و ساسانی (نگاشته‌ها و نوشته‌های زبان‌های ایرانی دورۀ میانه)

نویسندهاحمد سمیعی گیلانی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۱ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک 2_623_372_964_978

تعداد صفحات۱۶۰

عنوانآموزۀ مهدویت در عرفان اسلامی

نویسندهمحمدامین صادقی ازرگانی

ناشرشرکت انتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۸۶

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک5_838_445_964_978

تعداد صفحات۱۵۶+۱۴