۶۰۰۶ نتیجه

عنوانداستان‌های شاهنامه

نویسنده بهرام گرگین

ناشرهیرمند

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک7_288_408_964_978

تعداد صفحات۵۴۴

عنوانشکوی الغریب همراه رسالۀ حقیقت مذهب

نویسندهعین القضات همدانی

ناشراساطیر

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک1_465_331_964_978

تعداد صفحات۲۰۰

عنوانفتوت‌نامه‌ها و رسائل خاکساریه (سی رساله)

نویسندهناشناس

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۸۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک2_185_426_964

تعداد صفحات۳۸۰+۸۰

عنوانگزیدۀ رسائل اخوان الصفا

نویسندهناشناس

ناشراساطیر

تاریخ چاپ۱۳۸۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک1_067_331_964

تعداد صفحات۳۷۲

عنوانصد میدان

نویسندهخواجه عبدالله انصاری

ناشراساطیر

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک2_439_331_964_978

تعداد صفحات۲۸۸

عنواندیوان منصوری

نویسندهاسماعیل منصوری لاریجانی

ناشرجمهوری

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4_77_5687_600_978

تعداد صفحات۴۵۵

عنوانگزیدۀ نثر ساده و مرسل پارسی دری

نویسندهسیدعلی‌محمد اشراقی

ناشریوسف زاد

تاریخ چاپ۱۳۹۱ (چاپ دوم)

مکان چاپکابل

تیراژ۱۰۰۰

تعداد صفحات۳۰۲

عنواناحوال و آثار عین القضات

نویسندهرحیم فرمنش

ناشراساطیر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک7_489_331_964_978

تعداد صفحات۴۱۶

عنوانپروانه در مشت: گزیدۀ شعر علی اشتری

نویسندهساعد باقری، سهیل محمودی

ناشرامیرکبیر شرکت سهامی کتاب‌های جیبی

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک 1_282_303_964_978

تعداد صفحات۱۰۰

عنوانحبیب خراسان: گزیدۀ شعر حاجی میرزا حبیب خراسانی

نویسندهساعد باقری، سهیل محمودی

ناشرامیرکبیر شرکت سهامی کتاب‌های جیبی

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک7_280_303_964_978

تعداد صفحات۱۵۸

عنواناندرزهای پیامبر (ص)

نویسندهسیدنادرشاه حسینی کیانی به اهتمام مسعود میرشاهی

ناشراساطیر

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک7_492_331_964_978

تعداد صفحات۳۰۴

عنوانآرزوی گمشده: گزیدۀ شعر عماد خراسانی

نویسندهساعد باقری، سهیل محمودی

ناشرامیرکبیر شرکت سهامی کتاب‌های جیبی

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک2_230_303_964_978

تعداد صفحات۱۱۷

عنواندلی به روشنی مهر: گزیدۀ شعر محمود شاهرخی

نویسندهساعد باقری، سهیل محمودی

ناشرامیرکبیر شرکت سهامی کتاب‌های جیبی

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک3_329_303_964_978

تعداد صفحات۱۵۵

عنوانترانه‌های عاشق آواره

نویسندهعبدالوهاب البیاتی

ناشرفصل پنجم

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

شابک7_92_5504_600_978

تعداد صفحات۱۰۴

عنوانپژوهش‌هایی دربارۀ تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران

نویسندهبه کوشش شهرام زارع

ناشربصیرت

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0_59_5492_600_978

تعداد صفحات۲۵۶

عنوانچشم‌اندازهای کلامی در باب خداوند و زیبایی

نویسندهجان میل بنک، گراهام وارد، ادیت ویشوگرود

ناشرمؤسسه متن

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6_86_2986_964_978

تعداد صفحات۱۲۸

عنوانچکامه‌ها

نویسندهپابلو نرودا

ناشرگل آذین

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9_08_6414_600_978

تعداد صفحات۲۵۰