نویسنده: صمد امیریان

۱ نتیجه

عنوانچهل جستار: بازنگری در شاهنامه فردوسی، آیین‌ها، جشن‌های کهن ایران‌زمین، فرازهایی از تاریخ ایران باستان و ...

نویسندهصمد امیریان

ناشرطاق بستان

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپکرمانشاه

تیراژ۱۰۰۰

شابک2_124_510_964_978

تعداد صفحات۴۷۶