ناشر: نیلا

۵ نتیجه

عنوانشکسپیر دشوار است، زندگی هم همین‌طور: راهنمای رادیکال دربارۀ تراژدی‌های شکسپیر

نویسندهفیتن اتول

ناشرنیلا

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ271ـ122ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۴

عنوانپابرهنه در برادوی: زندگی و آثار نیل سایمون

نویسندهمجید مصطفوی

ناشرنیلا

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ236ـ122ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۶

عنوانبهرام بیضایی و «وقتی همه خوابیم»

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش علیرضا کاوه

ناشرنیلا

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ027ـ122ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۶۸

عنواندفترهای تآتر؛ مجموعه مقالات، آثار و گفتگوها (دفتر پانزدهم) ویژۀ بهرام بیضایی

نویسندهجمعی از نویسندگان زیرنظر حمید امجد و به کوشش ژیلا اسماعیلیان

ناشرنیلا

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰۰

شابک1ـ251ـ122ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۵۲

عنوانهنوز هم گربه شاخ می‌زند: مجموعه گفتگوهایی با م.آزاد، بنفشه حجازی، محمدعلی سپانلو، محمدحسین عابدی، کسرا عنقایی، شمس لنگرودی

نویسندهبابک حاجت پور

ناشرنیلا

تاریخ چاپ۱۳۸۳

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰۰

شابک3_62_6900_964÷

تعداد صفحات۱۶۸