عنوانپیش روی

نویسنده ای.ال.داکترو

ناشرزاوش

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک0_17_6846_600_978

عنوانكتاب پنجم دينكرد: آواشناسی، ترجمه، تعليقات، واژه‌نامه، متن پهلوی

نویسندهژاله آموزگار و احمد تفضلی

ناشرمعین

تاریخ چاپ۱۳۸۸ (چاپ پنجم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2_94_7603_964_978

عنواناستانبول خاطرات و شهر

نویسندهاورحان پاموک

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4_470_448_964_978

عنوانادبیات معاصر قبرس

نویسندهپانوس ایانودیس

ناشرکتاب سرا

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3_02_5506_964_978

عنواناگر عشق، عشق باشد .... گزین‌گویه‌های فروغ فرخ‌زاد

نویسندهایلیا دیانوش

ناشرمروارید

تاریخ چاپ۱۳۸۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک1_02_5881_964

عنوانمتون عرفانی به زبان فارسی (برگ بی‌برگی)

نویسنده عبدالوهاب شاهرودی

ناشرسمت

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک0_340_530_964_978

عنوانبرهنه با زمین/ گزین‌گویه‌ها و ناگفته‌های سهراب سپهری

نویسندهایلیا دیانوش

ناشرمروارید

تاریخ چاپ۱۳۸۳

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک3_77_5881_964

عنواناساطیر دلشده: چهار داستان عاشقانه بر اساس شاهنامۀ حکیم ابوالقاسم فردوسی

نویسندهمریم طاهری مجد

ناشرقطره

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0_458_119_600_978

عنوان101 شعر ماندگار: گزیدۀ اشعار غنایی فارسی از آغاز تا امروز

نویسندهگردآوری هوشنگ رهنما

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۱ (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک3_378_363_964_978

عنوانآذر، شهدخت، پرویز و دیگران

نویسندهمرجان شیرمحمدی

ناشرثالث

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5_836_380_964_978

عنوانمرجع عرفان و تصوف/ کارنامۀ منابع پیرامون عرفان اسلامی و تصوف (سه جلد)

نویسندهزیر نظر امیرحسین شرافت

ناشرموسسه اطلاع رسانی اسلامی مرجع

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰۰

شابک6_55_8704_964_978

عنوانفهرست نسخ خطی کتابخانۀ دارالمصنفین علامه شبلی نعمانی (اعظم‌گره)

نویسندهبه کوشش کریم نجفی برزگر

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5_25_6143_600_978

عنواندستور توصیفی بر اساس واحدهای زبان فارسی

نویسندهعباسعلی وفایی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک7_660_372_964_978

عنوانفهرست کتاب‌های چاپ سنگی ترکی کتابخانۀ دیجیتال بیاض

نویسندهمجید غلامی جلیسه

ناشرعطف

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپقم

تیراژ۵۰۰

شابک3_0_93478_600_978

عنوانتاریخ تحولات ایران‌شناسی: پژوهشی در تاریخ فرهنگ ایران در دوران باستان

نویسندهمریم میراحمدی

ناشرطهوری

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2_02_5911_600_978

عنواندستور تطبیقی (فارسی ـ عربی)

نویسندهعباسعلی وفایی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک6_609_372_964_978

عنواندرسنامۀ دستور (تحقیق در زبان فارسی)

نویسندهعلی‌رضا نبی‌لو

ناشردانشگاه قم

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰۰

شابک8_57_8261_964_978