نویسنده: منوچهر مرتضوی

۲ نتیجه

عنواناشکی به یاد سواران رفته (مجموعه مقالات دکتر منوچهر مرتضوی)

نویسندهمنوچهر مرتضوی به اهتمام محمدتقی سبکدل

ناشراختر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتبریز

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ558ـ517ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۱۲

عنوانجهان‌بینی و حکمت مولانا

نویسندهمنوچهر مرتضوی

ناشرتوس

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک1_711_315_964_978

تعداد صفحات۳۲۸