ناشر: نوید

۱۶ نتیجه

عنواندیوان شعر میرزا عبدالحسین بهمنی: روایت شاعرانۀ سی‌سال تاریخ فارس و ایران (اواخر قاجار تا پهلوی دوم)

نویسندهمیرزا عبدالحسین بهمنی

ناشرنوید

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپشیراز

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ139ـ270ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۶۰

عنوانفرهنگ نام‌واژه‌های ایرانی و شاهنامه

نویسندهکوروش (علی‌باز) کرمی‌پور

ناشرنوید شیراز

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپشیراز

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ574ـ192ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۳۶

عنوانافسانه شیراز همراه با 900 سال حکایت باغ ارم؛ گفته‌ها و ناگفته‌ها

نویسندهرحمت‌الله فردسرهنگی

ناشرنوید

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپشیراز

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ461ـ192ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۰۰

عنوانراه و رسم شیدایی: برداشتی عرفانی از غزل‌های حافظ

نویسندهعلی غواصی

ناشرنوید

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپشیراز

تیراژ۲۰۰۰

شابک6ـ204ـ192ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۰۸

عنوانحافظ و مشاوره

نویسندهمحمود رخ‌بخش زمین

ناشرنوید

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپشیراز

تیراژ۱۵۰۰

شابک9ـ216ـ192ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳۶

عنوانمسیری از تجسم پرواز: دربارۀ زندگی فروغ فرخ‌زاد

نویسندهمحمد لوطیج

ناشرنوید

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپشیراز

تیراژ۱۵۰۰

شابک1_675_358_964_978

تعداد صفحات۱۷۶

عنوانفرهنگ و فلسفه

نویسندهخیام عباسی

ناشرنوید

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپشیراز

تیراژ۱۵۰۰

شابک6_246_192_600_978

تعداد صفحات۲۰۸

عنوانمیلاد و ماندگاری شعر: مجموعه مقالات در مقولۀ شعر

نویسندهمحمود سجادی

ناشرنوید

تاریخ چاپ۱۳۸۶

مکان چاپشیراز

تیراژ۳۰۰۰

شابک6_502_358_964

تعداد صفحات۱۷۲

عنواننام‌ها و یادها در قلم و بیان محمد بهمن‌بیگی

نویسندهعلی شجاعی

ناشرنوید

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپشیراز

تیراژ۱۵۰۰

شابک7_179_192_600_978

تعداد صفحات۴۵۶

عنواندربارۀ هایکو/ گفتگوی سیروس نوذری

نویسندهسیروس نوذری

ناشرنوید

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپشیراز

تیراژ۱۱۰۰

شابک5_131_192_600_978

تعداد صفحات۳۰۴

عنوانحکمت نظری و عملی در شاهنامۀ فردوسی

نویسندهسجاد چوبینه

ناشرنوید

تاریخ چاپ۱۳۷۷

مکان چاپشیراز

تیراژ۳۰۰۰

شابک1_59_5957_964

تعداد صفحات۴۶۴

عنوانحافظ ده استاد: شرح جامع غزلیات حافظ (دو جلدی)

نویسندهتحقیق و تألیف محمود امیری

ناشرنوید

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپشیراز

تیراژ۱۱۰۰

شابک2_917_358_964_978

تعداد صفحات۸۲۸+۷۵۶

عنوانچشمۀ خورشید: بازخوانی زندگی، اندیشه و سخن حافظ شیرازی

نویسندهکاووس حسن‌لی

ناشرنوید شیراز

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپشیراز

تیراژ۲۰۰۰

شابک7_252_192_600_978

تعداد صفحات۲۰۸

عنوانباورهای سرزمین مادری‌ام

نویسندهابوالقاسم فقیری

ناشرنوید

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپشیراز

تیراژ۱۵۰۰

شابک9_864_358_964_978

تعداد صفحات۲۸۸

عنوانآسیب‌شناسی شعر امروز دشتستان

نویسندهنصرالله قاسمپور

ناشرنوید

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپشیراز

تیراژ۱۱۰۰

شابک6_262_192_600_978

تعداد صفحات۱۷۶

عنوانقلمرو نقد و نظریۀ ادبی (1300 تا 1350 شمسی)

نویسندهمصطفی صدیقی

ناشرنوید

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپشیراز

تیراژ۱۰۰۰

شابک2_719_358_964_978